Những việc này cần làm ngay trước khi sổ hộ khẩu chính thức bị “khai tử” vào cuối năm 2022

Rate this post

Theo Luật Cư trú 2020 chỉ bỏ sổ hộ khẩu bằng giấy chứ chưa bỏ hẳn khái niệm hộ khẩu. Theo đó, khi bỏ sổ hộ khẩu giấy thì các sổ giấy đã cấp sẽ không còn giá trị sử dụng.

Do đó, cơ quan Nhà nước sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021: Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị. như giấy tờ, tài liệu xác nhận nơi cư trú theo quy định của Luật này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Do đó, sổ hộ khẩu giấy đã cấp sẽ được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy chính thức bị “truất phế”, không còn giá trị sử dụng.

Để không gặp khó khăn khi sổ hộ khẩu giấy hết hạn, người dân cần thực hiện ngay những việc này trước khi sổ hộ khẩu giấy hết hạn vào cuối năm 2022.

Cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tại khoản 3 Điều 38 Luật Cư trú 2020, khi công dân làm thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu đã cấp. điều chỉnh, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu dân cư và không cấp, cấp lại sổ hộ khẩu.

Theo đó, khi bị thu hồi sổ hộ khẩu, thông tin về nhân khẩu được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định của Luật Căn cước công dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về mọi công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ công tác quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo quy định tại Điều 9 Luật Căn cước công dân, thông tin về công dân được thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm: Họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày sinh; quan hệ tình dục; nơi đăng ký khai sinh; quê hương; dân tộc; tôn giáo; Quốc tịch; tình trạng hôn nhân; nơi cư trú; nơi ở hiện tại; nhóm máu…

Theo Bộ Công an, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1/7/2021.

Hiện Bộ đã cập nhật vào hệ thống hơn 102 triệu thông tin dân cư và các địa phương đã rà soát, “làm sạch” dữ liệu trên hệ thống phần mềm và củng cố hồ sơ sổ sách, lưu trữ hộ khẩu. hơn 98 triệu người (đạt 95,8%).

Tuy nhiên, một số trường hợp chưa cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc chưa cập nhật chuẩn thông tin cư trú có thể do cán bộ công an chưa liên hệ được, người dân đi vắng. …

Vì vậy, nếu công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc đã cập nhật nhưng chưa chính xác thì cần nhanh chóng cập nhật lại để việc thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi. sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Thông tin trên Cơ sở dữ liệu được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu giấy khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực từ năm 2023.

Đi làm Căn cước công dân với chip

Tại Khoản 1 Điều 37 Luật Cư trú 2020 quy định, thông tin liên quan về nơi cư trú của công dân được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014 quy định mã số định danh cá nhân được thiết lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong cộng đồng. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Số định danh cá nhân (12 chữ số) cũng chính là số thẻ CCCD. Công dân khi thực hiện thủ tục hành chính có thể xuất trình thẻ CCCD để lấy thông tin về nơi cư trú và các thông tin khác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, Cảnh sát Quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Do đó, nếu công dân đang sử dụng CMND 9 số, tức là không biết mã định danh cá nhân thì sẽ rất khó lấy thông tin về nơi cư trú. Nếu công dân chưa có CCCD có chip thì cần nhanh chóng đến cơ quan để thực hiện các thủ tục hành chính một cách thuận lợi khi sổ hộ khẩu giấy chính thức được bãi bỏ.

https://cafef.vn/can-lam-ngay-nhung-dieu-nay-truoc-khi-so-ho-khau-chinh-thuc-bi-khai-tu-vao-cuoi-nam-2022-20220621103340624. chn

Leave a Reply

Your email address will not be published.