NMNĐ Duyên Hải chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh

Rate this post

Theo đó, Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sửa chữa và ứng dụng các phần mềm của EVN như: ERP, CMIS, PMIS-OMS, Digital Office, EVNHES, HRMS…

NMNĐ Duyên Hải chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh ảnh 1

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải áp dụng chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Hiện nay, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên có chức năng, nhiệm vụ đã sử dụng hệ thống Văn phòng điện tử D-Office, 100% cán bộ quản lý được cấp chữ ký số; 100% văn bản được ký điện tử; 100% văn bản được phát hành qua trục liên lạc nội bộ đến EVN, EVNGENCO1…

NMNĐ Duyên Hải chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh ảnh 2

Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Đặc biệt, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức họp theo hình thức trực tuyến, hội nghị được tổ chức thông qua các ứng dụng như: Video conferencing, Zoom meeting, Jitsi meet, Polycom realpresence desktop application… giúp duy trì hiệu quả. quản lý, vận hành, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục áp dụng phương pháp RCM (Bảo trì làm trung tâm tin cậy) trong sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. Đây là phương thức quản lý tiên tiến, được áp dụng trên thế giới và được EVN áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện từ năm 2017.

Trong những tháng đầu năm 2022, Công ty tiếp tục ứng dụng và hoàn thiện 2 phần mềm quan trọng trong công tác tiếp nhận và quản lý than: Phần mềm quản lý điều độ tàu than tại Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải và hệ thống. hệ thống cải tiến phương thức vận hành nhập khẩu và cung cấp than của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, giúp tối ưu hóa công tác quản lý bốc xếp than và góp phần quan trọng trong chuyển đổi số.

Xác định con người là yếu tố cốt lõi, những năm qua, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải rất chú trọng đến công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn hóa cơ chế, chính sách đãi ngộ người lao động. Công ty đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, khung năng lực, chuẩn kỹ năng nghề nghiệp; thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt quản lý.

Ngoài ra, công ty còn tổ chức nhiều khóa đào tạo kiến ​​thức, nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên như: Đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và ứng dụng AI trong ngành điện, đào tạo kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho đội ngũ trưởng ca, trưởng nhóm, vận hành, triển khai đào tạo và sát hạch nghề qua phần mềm E-learning; Phối hợp với Trường Đại học Bách khoa TP.HCM đào tạo văn bằng 2 công nghệ thông tin cho cán bộ, xây dựng chương trình số hóa tài liệu kỹ thuật, tài liệu quản lý vận hành …

Việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong việc triển khai Đề án Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp ngành Điện lực Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2020; Đồng thời, giúp Công ty thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của EVN là “Thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả” gắn với nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.