[Nóng] Hà Tĩnh công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022

Rate this post

Theo danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 – 2023, có tổng số 82 đầu sách thuộc các nhà xuất bản. Nhà xuất bản): Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Vinh và Đại học Huế.

[Nóng]    Hà Tĩnh công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022 - 2023

Hình minh họa từ internet

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1292 / QĐ-UBND ngày 24/6/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nội. Tĩnh từ năm học 2022 – 2023.

Theo đó, lớp 3 có 11 môn (Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh) với 26 đầu sách của các nhà xuất bản: Đại học Sư phạm TP.HCM, Giáo dục Việt Nam. , Đại học Sư phạm, Đại học Vinh.

Lớp 7 có 12 môn học (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp) với 24 đầu sách do các nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo dục Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Lớp 10 có 17 môn (Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh, Thể dục, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử, Địa lý, Kinh tế và Pháp luật, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp, Quốc Giáo dục Quốc phòng và An ninh) với 32 đầu sách của các nhà xuất bản: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm Việt Nam, Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

DANH MỤC CÁC LOẠI SGK 3, 7, 10 XEM TẠI ĐÂY.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm thông báo phê duyệt danh mục sách giáo khoa kèm theo quyết định này đến các sở, ngành liên quan. các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh để tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong mọi trường hợp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng chung. các cơ sở giáo dục. tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 – 2023 được lựa chọn và trình UBND tỉnh phê duyệt.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published.