Phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Đại học Kỹ thuật

Rate this post

Hình thức đấu thầu không đúng quy định

Qua kiểm tra các dự án đầu tư mua sắm thiết bị thí nghiệm thực hành phục vụ bộ môn học tại đơn vị cho thấy, gói thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ thực phẩm học kỳ 7 và 8 đã điều chỉnh đơn giá máy phân tích kết cấu do đến việc thay đổi thông số kỹ thuật và bổ sung một số thiết bị kèm theo máy phân tích kết cấu nhưng không xin chủ trương của cơ quan chức năng là không đúng quy định.

Trong việc thẩm định, phê duyệt giá gói thầu, chủ đầu tư không lập dự toán chi tiết, chỉ sử dụng kết quả thẩm định của doanh nghiệp để làm cơ sở xét duyệt là chưa phù hợp. Các đơn vị cũng không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh đơn giá của các thiết bị thực tế kinh doanh trên thị trường.

Chứng thư thẩm định giá không có tài liệu chứng minh thông tin thu thập được theo Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 ban hành theo Thông tư số 126/2015 / TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính. Cũng có trường hợp chủ đầu tư, bên mời thầu không đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, việc giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị còn mang tính hình thức, chưa thể hiện được hiệu quả giám sát, thiếu hồ sơ quản lý chất lượng. Người tham gia ký biên bản nghiệm thu không đúng quy định.

Tại gói thầu cung cấp, lắp đặt hệ thống máy tính cho các phòng thí nghiệm, việc áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi là không đúng quy định. Điều này đã hạn chế và giảm tính cạnh tranh trong đấu thầu.

Trong việc sửa chữa, cải tạo tại trường, chủ đầu tư không lập hồ sơ thiết kế, dự toán chi tiết, chỉ sử dụng thông báo giá của 3 doanh nghiệp để làm cơ sở xem xét. Trong khi đó, kết quả thanh tra cho thấy việc các đơn vị báo giá là không có cơ sở, do không cung cấp được hóa đơn giá trị gia tăng, hợp đồng mua bán tại thời điểm báo giá để chứng minh là đã được duyệt. giao dịch thực tế trên thị trường.

Công tác kiểm tra, giám sát thi công sửa chữa còn hạn chế, thiếu chặt chẽ, chưa thể hiện được hiệu quả công tác giám sát, thiếu hồ sơ quản lý chất lượng công trình theo quy định …

Vi phạm hành chính về thuế

Qua thanh tra việc thực hiện pháp luật về thuế, Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ chưa kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014 / TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, với số thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, năm 2018 hơn 460 triệu, năm 2019 hơn 515 triệu và năm 2020 hơn 560 triệu.

Do vi phạm hành chính về thuế, nhà trường bị phạt 20% trên số tiền thuế chưa nộp là hơn 307 triệu đồng, tiền chậm nộp 0,03% / ngày trên số tiền thuế chưa nộp. tính từ ngày phát sinh số thuế kê khai thiếu đến ngày ký biên bản.

Đến ngày 13/7/2021, nhà trường đã kịp thời chấn chỉnh các vi phạm hành chính về thuế và nộp đủ số thuế kê khai, tiền chậm nộp. Cụ thể, nộp hơn 1,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018-2020, nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hơn 307 triệu đồng và hơn 205 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế.

Về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu chi tài chính, qua kết quả kiểm tra ngẫu nhiên một số chứng từ chi từ nguồn thu học phí chính quy, đoàn kiểm tra phát hiện số tiền sai chế độ trên 30%. . triệu đồng; chi tiền mời giảng viên thỉnh giảng, thuê giảng viên giảng dạy các năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 cao hơn số tiết trong chương trình đào tạo đã được phê duyệt và ban hành, tổng số tiền chi trả thừa gần 104 tiết. triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra TP Cần Thơ cũng xác định Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ còn một số hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện thu, chi tài chính từ năm 2018 đến năm 2020 theo quy định của pháp luật. về phòng chống tham nhũng; tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế …

Chánh Thanh tra Thành phố đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ và các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. bỏ qua việc kiểm tra.

Về xử lý tài chính, Thanh tra TP yêu cầu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ nộp lại các sai phạm về tài chính, với tổng số tiền hơn 134 triệu đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.