Phụ nữ Thanh Oai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xanh

Rate this post

Nông nghiệp xanh, giá trị lớn Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường

Hội LHPN các cấp đã hỗ trợ nhiều hoạt động vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn.

Để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuyên canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo chuỗi liên kết, các cấp Hội LHPN Thanh Oai đã phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều đợt tập huấn, các buổi tuyên truyền. Cùng với đó là tập huấn cách nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm làng nghề và cách thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phụ nữ Thanh Oai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xanh
Phụ nữ Thanh Oai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn.

Bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thanh Oai cho biết, nhiều hội viên phụ nữ đã được tập huấn sử dụng phân hữu cơ, vi sinh, chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật thảo mộc. trong sản xuất. Từ những cánh đồng cấy lúa một vụ, thậm chí bỏ hoang nhiều vụ, các cấp Hội đã chủ trương chuyển đổi sang cây trồng mới, thay đổi tư duy sản xuất. Các mô hình chuyển đổi tiêu biểu do chị em thực hiện gồm mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị lúa thơm Bối Khê xã Tam Hưng, lúa Bồ Nâu xã Thanh Vân, vịt trứng xã Liên Châu, mô hình chăn nuôi xa khu dân cư. Xã Liên Châu, Tân Ước, Đỗ Động.

“Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động dôi dư ở nông thôn. Đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng vùng chuyển đổi, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cải tạo giao thông, thủy lợi nội đồng, giúp người dân sản xuất thuận lợi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp.

Giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác trên diện tích chuyển đổi được nâng lên gấp 3 – 4 lần so với trồng lúa. Đặc biệt, có nơi giá trị thu nhập từ chuyển đổi cao gấp hơn 5 lần so với trồng lúa truyền thống, góp phần nâng cao đời sống người dân trong huyện, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp của huyện phát triển; góp phần không nhỏ trong quá trình thực hiện mục tiêu đưa huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao ”, bà Nguyễn Thị Hồng cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Anh, bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, thách thức. Sự tham gia của một số đơn vị chưa thường xuyên; công tác quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và các quy hoạch khác ở một số xã còn thiếu đồng bộ;

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất còn chậm; sản xuất liên kết theo chuỗi còn rất ít và hạn chế. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra chủ yếu mang tính tự tiêu, khâu sơ chế, chế biến cũng rất hạn chế nên giá trị sản phẩm chưa cao. Bên cạnh đó, người tiêu dùng chưa biết nhiều và chưa hiểu nhiều về nông nghiệp hữu cơ và các sản phẩm hữu cơ. Do đó, chưa có thị trường tiêu thụ tại chỗ, chưa khuyến khích người sản xuất chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thông thường sang sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Tuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Hội LHPN huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp xanh, an toàn.

Phụ nữ Thanh Oai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp xanh
Mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị lúa Bồ Nâu tại xã Thanh Vân

Tập trung tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch vùng và Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, các mô hình canh tác mới, chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, công nghệ. hoạt động phát triển sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, hội viên và nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, mở các lớp dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỹ thuật dạy nghề. các mô hình làm kinh tế mới của cán bộ, hội viên phụ nữ; Kết nối các doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng giống tốt, tiêu thụ sản phẩm ổn định cho hội viên phụ nữ.

Hình thành các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất chuyên canh. Hỗ trợ phụ nữ phát triển thị trường bằng cách tổ chức các hoạt động ngày hội sáng tạo, giới thiệu, quảng bá thông tin sản phẩm qua hệ thống loa truyền thanh, website, chợ trực tuyến… của Hiệp hội. Mở các gian hàng giới thiệu sản phẩm và liên kết đầu ra cho nông dân. Ký kết hợp đồng với các bên để tăng khả năng cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Bảo Thoa

Leave a Reply

Your email address will not be published.