PV GAS tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng

Rate this post

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS và đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tổng Giám đốc PV GAS chủ trì hội nghị; cùng sự tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm, tổ chức đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị thành viên, trực thuộc Tổng công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh những thuận lợi do giá dầu và giá CP LPG tăng, PV GAS thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng không ít thách thức. Chính tác động địa chính trị của cuộc xung đột Nga-Ukraine, cùng với chính sách ngăn chặn và kiểm soát chặt chẽ Covid-19 của Trung Quốc đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp tục tác động đến cung cầu năng lượng và khiến giá hàng hóa, nguyên liệu, nhiên liệu tăng cao. Huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn cùng kỳ năm trước và theo kế hoạch của Petrovietnam.

Các công việc liên quan đến phát triển các dự án mới, phê duyệt phí gặp nhiều khó khăn … Với việc lường trước những khó khăn, tận dụng cơ hội từ việc giá dầu / LPG tăng, Ban lãnh đạo PV GAS đã cùng tất cả cán bộ, công nhân viên, luôn đoàn kết, đổi mới trong tư duy, chuyên nghiệp trong hành động, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp ngay từ đầu năm.

Đó là thực hiện công tác điều độ, huy động khí, vận hành tối ưu; tăng cường các hoạt động phát triển thị trường, trong đó đẩy mạnh kinh doanh LPG, cung cấp khí cho các khách hàng công nghiệp; tăng cường quản trị, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tiết giảm chi phí; thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19; thực hiện có hiệu quả công tác cán bộ … Nhờ đó, các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của PV GAS được triển khai mạnh mẽ, kiểm soát, bám sát kế hoạch, hạn chế thấp nhất các yếu tố ảnh hưởng. bất lợi, đạt được kết quả đáng kể.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh của PV GAS hoạt động an toàn; không vi phạm các quy định về môi trường; không để xảy ra sự cố nghiêm trọng nào ảnh hưởng đến người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS; Dịch Covid-19 tại PV GAS trong tầm kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm 2022, PV GAS đã sản xuất và cung cấp 1.016,4 nghìn tấn LPG (xuất khẩu và thương mại quốc tế 260,9 nghìn tấn), bằng 123% kế hoạch 6 tháng (bằng 99% so với cùng kỳ năm trước. ). giai đoạn 2021), chiếm khoảng 70% thị phần bán buôn cả nước. Sản xuất và cung cấp 56,8 nghìn tấn condensate, bằng 167% kế hoạch 6 tháng (bằng 185% so với cùng kỳ năm 2021).

Sản lượng tiếp nhận, sản xuất / cung cấp khí khô không hoàn thành kế hoạch do nhu cầu huy động khí cho sản xuất điện thấp hơn kế hoạch. Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2022 của PV GAS đều hoàn thành kế hoạch từ 34-87%, tăng 8-59% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Tổng doanh thu đạt 54.560,6 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch 6 tháng (bằng 134% so với cùng kỳ năm 2021). Lợi nhuận trước thuế đạt 8.676,7 tỷ đồng, bằng 187% kế hoạch 6 tháng (bằng 156% so với cùng kỳ năm 2021).

Lợi nhuận sau thuế đạt 6.919,5 tỷ đồng, bằng 187% kế hoạch 6 tháng (bằng 159% so với cùng kỳ năm 2021). Nộp ngân sách Nhà nước đạt 3.626,5 tỷ đồng, bằng 170% kế hoạch 6 tháng (bằng 108% so với cùng kỳ năm 2021). Công tác đầu tư xây dựng được PV GAS tích cực triển khai, tiến độ các dự án đều bám sát kế hoạch. Tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty mẹ là 1.381,1 tỷ đồng; PV GAS giải ngân 1.427,2 tỷ đồng.

Cùng với đó, các hoạt động khác cũng được triển khai đồng bộ, tích cực như: Tiếp tục rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với Dự thảo Quy hoạch điện VIII. ; phê duyệt Chiến lược bán lẻ LPG giai đoạn 2021-2025, Chiến lược phát triển kinh doanh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trong lĩnh vực KTA và CNG; làm việc với nhà cung cấp và người tiêu dùng để hoàn thiện hợp đồng mua bán khí / LNG; thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty theo phương án đã được phê duyệt và phù hợp với tình hình mới; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về LNG, chuẩn bị các điều kiện vận hành, kinh doanh trong chuỗi LNG …; phối hợp chặt chẽ với tổng công ty trong việc triển khai hệ thống quản trị nguồn nhân lực (ERP); thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 (6 tháng đầu năm ước giảm 140,3 tỷ đồng); thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với tổng số tiền đã giải ngân khoảng 40 tỷ đồng…

Trong 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở đánh giá, dự báo tình hình, PV GAS đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, PV GAS tiếp tục nỗ lực đảm bảo hệ thống công trình khí vận hành ổn định, an toàn; thực hiện cân đối, cố định linh hoạt, hiệu quả, hợp lý, sẵn sàng cung cấp khí với lưu lượng lớn khi có huy động của khách hàng; chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên từ thượng nguồn đến hạ nguồn trong vận hành, điều độ, đấu nối, BDSC nhằm tiết kiệm tối đa lượng khí tiêu thụ và rút ngắn thời gian cấp / nhận khí của mỗi bên; tiếp tục làm việc thường xuyên với các Bộ, ngành / EVN để tăng cường huy động khí cho sản xuất điện; tăng cường tìm kiếm khách hàng ngoài điện để tăng sản lượng khí; tiếp tục kiểm soát tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo vốn cho các dự án quan trọng;… PV GAS tiếp tục triển khai 7 nhóm giải pháp, trong đó tập trung vào “3 nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá, đó là: Con người, cán bộ, thị trường và chính sách”, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2022.

Tại hội nghị, các đơn vị thành viên, trực thuộc PV GAS đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào những vấn đề lớn, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến ​​nghị. Lãnh đạo Tổng công ty và các Ban chuyên môn đã trao đổi, thảo luận, xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp hỗ trợ các đơn vị đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong những tháng tới. thời gian còn lại của năm 2022.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS và đồng chí Hoàng Văn Quảng, Tổng Giám đốc PV GAS phát biểu kết luận hội nghị, trong đó nhấn mạnh cần tăng cường sự thống nhất. các giải pháp đột phá. Trong toàn bộ PV GAS đã nỗ lực khắc phục những khó khăn tồn tại và dự báo, thực hiện nhất quán các mục tiêu đã đề ra, hoàn thành các dự án trọng điểm đưa vào vận hành đúng tiến độ, thúc đẩy phát triển thị trường khí. Lãnh đạo PV GAS kêu gọi tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy sự phối hợp, thống nhất trong hành động để tạo nên sức mạnh tổng lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và chiến lược ngành khí giai đoạn tiếp theo. đoạn tiếp theo.


ĐÀN TRUNG HỒ CẦM

Leave a Reply

Your email address will not be published.