Quân đoàn 4 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 | Chính trị

Rate this post

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 382, ​​với sự chủ động, sáng tạo, trách nhiệm cao của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, công tác kỹ thuật Quân đoàn 4 đã đạt được một số thành tích. kết quả quan trọng, khá toàn diện. Quân đoàn 4 đã có nhiều nỗ lực bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; hoàn thành tốt các chỉ tiêu bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật theo kế hoạch.

Hệ thống văn kiện kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ, công tác huấn luyện kỹ thuật ngày càng nề nếp, chất lượng; hệ thống kho, xưởng cấp chiến thuật, chiến dịch được nâng cấp, củng cố; trang bị được bổ sung, đầu tư mới, năng lực bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật được nâng lên một bước; hệ thống bảng, kế hoạch, chỉ đạo xây dựng chính quy đầy đủ, đồng bộ …

Từ năm 2007 đến nay, Quân đoàn 4 đã có 6 đề tài khoa học quân sự về công tác kỹ thuật được Bộ CHQS tỉnh, Quân đoàn 4 nghiệm thu; hàng trăm sáng kiến ​​cải tiến kỹ thuật được Bộ CHQS tỉnh, quân đoàn và cấp dưới đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao …

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Đảng ủy Quân đoàn 4 trong thực hiện Nghị quyết 382; đồng thời đề nghị Quân đoàn 4 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những nội dung trọng tâm, mang tính đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc ở các cấp; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho bộ đội, xây dựng thái độ, tinh thần tự lực, tự cường trong thực hiện nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp kỹ thuật, công nghệ.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Quân đoàn 4 triển khai đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, duy trì số lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đánh nhau; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật hùng hậu, có trình độ chuyên môn cao làm nòng cốt trong thực hiện công tác kỹ thuật, gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ, công nhân viên phù hợp, triển khai thực hiện. chính sách đãi ngộ tốt; thường xuyên củng cố hệ thống kho, tàng vũ khí, trang bị, khí tài, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, đáp ứng điều hành, quản lý công tác kỹ thuật …

MINH NGUYÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.