Quan hệ Việt Nam – Campuchia: Hiện tại và hy vọng

Rate this post

Theo bài báo, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 1.137km, trải dài 10 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Hai nước có mối quan hệ truyền thống lâu đời.

Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đây là sự kiện chính trị quan trọng thúc đẩy tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. của mỗi quốc gia. Hai nước đã kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đặc biệt, Việt Nam đã ủng hộ, giúp đỡ Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, xây dựng và bảo vệ chế độ mới ở Campuchia. Đến nay, sau 55 năm (24/6/1967 / 24/6/2022), quan hệ hai nước đã đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. đóng góp vào sự ổn định và phát triển ở Đông Nam Á.

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, hai bên tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước trên các kênh Đảng và Chính phủ. Chính phủ, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao. Hai bên đã ký kết một số văn bản pháp lý làm cơ sở cho sự phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa hai nước.

Trong các cuộc trao đổi, lãnh đạo cấp cao hai nước luôn khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia trong lĩnh vực quốc phòng, xây dựng và phát triển của mỗi nước và đóng góp vào hòa bình. , sự ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 ở hai nước diễn biến phức tạp, nhưng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường thông qua các hình thức điện thoại, trực tuyến, thư thăm hỏi, hỗ trợ. nhau cả về vật chất và tinh thần.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi nước, phối hợp thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch hợp tác quốc phòng – an ninh; hợp tác xây dựng biên giới ổn định, bền vững. Hai bên tiếp tục khẳng định lập trường không cho phép bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để phá hoại; phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống khủng bố của các thế lực thù địch và tội phạm xuyên quốc gia; tiếp tục hợp tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Nhờ các thỏa thuận, thỏa thuận hợp tác của Lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân các địa phương dọc biên giới đã tích cực phối hợp thực hiện công tác phân giới, cắm mốc. trên đất liền. Đến nay, hai bên đã hoàn thành việc ký và phê chuẩn hai văn kiện pháp lý công nhận thành tích phân giới cắm mốc 84% đường biên giới trên đất liền, đang tiếp tục bàn bạc để từng bước giải quyết dứt điểm 16% đường biên giới chưa được. thành lập. hoàn thành công tác phân giới cắm mốc, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, quan hệ hợp tác kinh tế – xã hội giữa hai nước trong thời gian qua tiếp tục được tăng cường. Đến nay, hai bên tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác như: Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật; Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Campuchia; Hội chợ Thương mại Việt Nam – Campuchia; Hội nghị hợp tác thương mại biên giới Việt Nam – Campuchia … Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Campuchia năm 2021 cũng như các lĩnh vực hợp tác khác tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Hai bên khẳng định tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như: Giáo dục – đào tạo, thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao, giao lưu nhân dân … Hai bên cũng khuyến khích quan hệ hợp tác giữa hai bên. . Các tỉnh biên giới tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực khác như giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, tư pháp, công nghiệp, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực, dạy nghề, thông tin. , bưu chính viễn thông, trao đổi thông tin kịp thời …

Ngoài ra, hai nước đã tích cực thúc đẩy và đạt được nhiều kết quả tích cực tại các diễn đàn đa phương. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN, hai bên nhất trí cùng các nước thành viên xây dựng thành công một cộng đồng ASEAN dựa trên các nguyên tắc đoàn kết, gắn bó và lấy người dân làm trên hết. Trung tâm, đồng thời thúc đẩy hợp tác thông qua các cơ chế khác như: Hợp tác khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam (CLV), Hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong (ACMECS)…

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia không chỉ dừng lại ở cấp độ song phương, hai nước đã và đang hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Với bề dày truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực và sự giúp đỡ kịp thời, vô tư, minh bạch và hiệu quả hơn 55 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn tin tưởng quan hệ Việt Nam – Campuchia có nhiều tiềm năng phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong tương lai.

HUYỀN TRANG (theo báo Thmey của Campuchia)

Leave a Reply

Your email address will not be published.