Quốc hội hoàn thiện việc kết hợp kiểm toán trước và xử lý sau đối với việc phổ biến phim trên không gian mạng

Rate this post

Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi) được xây dựng với bố cục 8 chương, 50 điều. Luật này quy định về hoạt động điện ảnh; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh; Quản lý nhà nước về điện ảnh.

Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia hoạt động điện ảnh ở Việt Nam và nước ngoài. Tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động điện ảnh tại Việt Nam. Cơ quan quản lý nhà nước về điện ảnh; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động điện ảnh.

Đó là một cơ hội hiếm có để kiếm tiền và tạo ra một bộ phim mới trong không gian hình ảnh 1.

Kết quả bình chọn.

Trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ những nội dung liên quan đến chính sách của Nhà nước. về phát triển điện ảnh và công nghiệp điện ảnh (Điều 5).

Theo đó, đáng chú ý đã có ý kiến ​​đại biểu xem xét quy định về việc nhà nước đầu tư xây dựng trường quay hiện đại. Ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, tại Báo cáo số 216 / BC-UBTVQH15 ngày 12/5/2022 gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giải trình cụ thể về lý do và sự cần thiết của việc xây dựng trường quay. .

Tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu, nội dung này được cụ thể hóa trong dự thảo Luật theo hướng trong từng trường hợp cụ thể Nhà nước có thể đầu tư, hỗ trợ, đồng thời khuyến khích xã hội hóa để xây dựng phim trường nhằm thúc đẩy ngành điện ảnh phát triển; Điều chỉnh, bổ sung điểm i vào điểm h khoản 2 Điều 5 của dự thảo Luật và quy định như sau: “Xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất kỹ thuật, trường quay phục vụ sản xuất, phát hành, phổ biến, lưu ký phim và lưu trữ phim”.

Đề nghị quy định một chương riêng về hợp tác quốc tế. Có ý kiến ​​đề nghị bổ sung vào Điều 5 nội dung Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế để phát triển ngành điện ảnh.

Về các ý kiến ​​này, theo ông Nguyễn Đắc Vinh, Dự thảo Luật được thiết kế theo hướng quy định về hợp tác quốc tế trong các chương, điều, khoản về hoạt động điện ảnh gắn với từng vấn đề cụ thể để dễ dàng điều tra. Nghiên cứu, áp dụng trong quá trình thực hiện Luật. Trên thực tế, các hoạt động sản xuất, phát hành, phổ biến, lưu chiểu, lưu trữ phim và quảng bá, thúc đẩy điện ảnh phát triển đều có sự hợp tác quốc tế. Tiếp thu một phần ý kiến ​​của các đại biểu, dự thảo Luật đã được sửa đổi, bổ sung nội dung hợp tác quốc tế vào khoản 4 Điều 5.

Đó là một sự kiện hiếm hoi mà việc trao đổi tiền và tiền đã đạt được với sự trợ giúp của kỹ thuật quay phim trong không gian hình ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh.

Về vấn đề phát tán phim trên không gian mạng (Điều 21), theo ông Nguyễn Đắc Vinh, có hai nhóm ý kiến ​​về vấn đề này.

Nhóm ý kiến ​​thứ nhất: Đa số đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức đề nghị kết hợp biện pháp “kiểm tra trước” với “kiểm tra sau”. Theo đó, các biện pháp “tiền kiểm” bao gồm: Quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về đối tượng được phép phổ biến phim trên không gian mạng; quy định về tiêu chí phân loại phim, kiểm soát việc tự phân loại phim, yêu cầu các cơ sở điện ảnh phổ biến phim trên không gian mạng phải thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về danh mục phim, mức phân loại phim trước khi phổ biến.

Biện pháp “hậu kiểm” bao gồm quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan, việc ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, giải pháp kỹ thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, loại bỏ phim vi phạm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục cho rằng: Phương thức kiểm soát này có ưu điểm là bảo đảm cơ chế kiểm soát linh hoạt đối với việc phổ biến phim trên không gian mạng; vừa phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là các cơ sở điện ảnh trong việc phổ biến phim trên không gian mạng, vừa gắn trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học và công nghệ để kiểm soát, ngăn chặn phim vi phạm; phù hợp với điều kiện thực tế về nhân lực, tài chính, kỹ thuật ở nước ta và xu hướng quản lý trên thế giới.

Về hạn chế, thực hiện theo phương án này có thể không kiểm soát tuyệt đối, phát hiện kịp thời mọi vi phạm ngay từ đầu mà phải tăng cường, thường xuyên rà soát, sử dụng công nghệ “hậu kiểm” để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nêu trên.

Nhóm ý kiến ​​thứ hai: Một số cơ quan, đại biểu Quốc hội đề nghị có biện pháp “tiền kiểm” phim phát tán trên không gian mạng, theo đó phim phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được phổ biến trên không gian mạng. quyền cấp phép.

Ưu điểm của phương án này là kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu toàn bộ nội dung phim trước khi phổ biến, hạn chế tối đa phim có nội dung không phù hợp trên không gian mạng.

Hạn chế của phương án này là điều kiện con người và kỹ thuật hiện nay chưa cho phép kiểm soát tất cả các bộ phim trước khi phổ biến; Số lượng phim phổ biến trên không gian mạng được dự báo là rất lớn, đặt ra yêu cầu rất cao về bộ máy, nhân lực và kỹ thuật thực hiện.

Thật là một sự kiện hiếm hoi để thiết lập một cuộc họp và tiết kiệm tiền với sự trợ giúp của các bộ phim trong không gian hình ảnh 3.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, sau phiên thảo luận tại Hội trường ngày 25/5/2022, cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo đã phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ cho rằng loại ý kiến ​​thứ nhất (kiểm tra trước kết hợp với kiểm toán sau) là phù hợp. Trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh, quy định các biện pháp quản lý bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tình hình, điều kiện Việt Nam hiện nay và xu thế. vị thế chung của thế giới, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ nội dung phim, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm như dự thảo Luật.

Theo ông Nguyễn Đắc Vinh, có ý kiến ​​băn khoăn quy định của dự thảo Luật có đảm bảo được sự bình đẳng giữa doanh nghiệp phát hành phim trong nước và doanh nghiệp phổ biến phim nước ngoài hay không?

Liên quan đến ý kiến ​​này, Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở bảo đảm sự bình đẳng giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước trong kinh doanh đối với từng hình thức phổ biến phim.

Cụ thể: Khi phổ biến phim trong hệ thống rạp chiếu phim, điểm chiếu phim công cộng, doanh nghiệp trong và ngoài nước đều phải xin Giấy phép phân loại phim; Khi phổ biến phim trên hệ thống truyền hình phải có quyết định phát sóng của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyền hình; Trước khi phổ biến phim trên không gian mạng phải có trách nhiệm phân loại phim theo độ tuổi người xem, hiển thị cảnh báo và tuân thủ các quy định của Luật Điện ảnh (sửa đổi); Thống nhất một tiêu chí phân loại phim áp dụng cho tất cả các hình thức phổ biến phim.

Leave a Reply

Your email address will not be published.