Thanh Hóa thành lập CCN Hậu Hiền với tổng diện tích 17,55 ha

Rate this post

Ngày 05/7/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2384 / QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa.

Hình minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, Cụm công nghiệp Hậu Hiền đặt tại xã Minh Tâm, tổng diện tích khoảng 17,55 ha; ngành nghề hoạt động, bao gồm: thủ công mỹ nghệ; các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty TNHH lắp đặt cách nhiệt Hoa Năng Báo, tổng mức đầu tư dự kiến ​​là 125 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án được chia làm 3 giai đoạn, gồm: Từ quý III / 2022 đến quý VI / 2023, hoàn thiện các thủ tục đầu tư; đền bù, giải phóng mặt bằng và cho thuê đất với Nhà nước. Từ quý I năm 2024 đến quý I năm 2025 sẽ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hậu Hiền. Từ quý II / 2025, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đảm bảo thực hiện đúng tiến độ; lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; trích đo địa chính (hoặc trích lục địa chính); báo cáo đánh giá tác động môi trường; thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; phương án phòng cháy, chữa cháy; thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; đơn xin thuê đất của nhà nước.

Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, xây dựng, phê duyệt quy chế cung cấp và quản lý các dịch vụ, tiện ích công cộng trong cụm công nghiệp. Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện từng mốc thời gian thực hiện dự án (chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc từng mốc).

Các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Thiệu Hóa theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định; đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, xử lý kịp thời các công việc liên quan đến Cụm công nghiệp Hậu Hiền theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ cho đơn vị do nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị dẫn đến chậm đầu tư hạ tầng kỹ thuật của đơn vị. cụm công nghiệp.

Hoài Thu

Leave a Reply

Your email address will not be published.