Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố công trình nông nghiệp sai phạm xây dựng

Rate this post

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với các dự án: Trạm bơm kênh 3 (xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa); Kênh vượt cấp N2 (xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa) và kênh đập Xà Diêu (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hà). Cả 3 dự án này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi (đã sáp nhập vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh). chủ đầu tư.

Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 3 quyết định thu hồi số tiền vi phạm hơn 135 triệu đồng do chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và nhà thầu xây lắp làm tăng giá trị công trình. Đồng thời kiến ​​nghị Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh chỉ đạo có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, vi phạm được phát hiện qua thanh tra, đảm bảo không để xảy ra vi phạm. tương tự.

Các dự án trên có tổng kinh phí đầu tư từ ngân sách Nhà nước gần 23,8 tỷ đồng. Toàn bộ do Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Liên Việt lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán cho tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và giá thành ước tính.

Theo đó, mục tiêu đầu tư của các dự án là tiết kiệm nước, tăng diện tích tưới, đáp ứng yêu cầu cấp nước tưới, chống hạn, phục vụ sản xuất nông nghiệp; hoàn thiện hệ thống kênh và các công trình trên kênh, góp phần tích cực trong công tác quản lý vận hành khai thác công trình mang lại hiệu quả cao nhất; khắc phục hạ tầng thủy lợi để ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi công bố công trình nông nghiệp sai phạm xây dựng
Dự án kênh nội đồng ở Quảng Ngãi

Hiện các dự án này đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình không đúng, làm tăng tổng giá trị dự toán hơn 102 triệu đồng. Nguyên nhân là do đơn vị tư vấn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, hệ số trong việc lập dự toán không đúng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi còn phát hiện việc áp dụng mã định mức để tính toán, quyết toán khối lượng cốp pha tường kênh cho các công trình không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trách nhiệm để xảy ra những sai sót trên thuộc về Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn lập dự toán (Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển xây dựng Quảng Ngãi đối với công trình Trạm bơm kênh 3, Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng công trình cầu vượt kênh N2, Quảng Ngãi Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng đối với Kênh Xa Điệu), đơn vị thẩm tra (Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Liên Việt Construction), cơ quan thẩm định (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi).

Đối với công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình, chủ đầu tư, tư vấn, giám sát và nhà thầu xây lắp đã làm tăng giá trị công trình hơn 135 triệu đồng. Điều này xuất phát từ việc đơn vị tư vấn lập dự toán không chính xác; Cơ quan thẩm tra, thẩm định và chủ đầu tư phê duyệt dự toán cũng không chỉ ra một số hạng mục công trình thực hiện không đúng tiêu chuẩn, quy định của pháp luật …

Tại một số đoạn tuyến của dự án Trạm bơm Kênh 3 và cầu vượt kênh N2 bờ kè chưa đủ cao độ theo thiết kế, còn dự án Đập Xã Điều thi công chiều dài kênh ngắn hơn so với bản vẽ là 7m. Tuy nhiên, cả 3 công trình này vẫn nghiệm thu khối lượng như thiết kế, dự toán dẫn đến tăng giá thành so với thực tế thi công hơn 28 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng chỉ rõ sai phạm của chủ đầu tư trong việc chi gần 106 triệu đồng (theo dự toán do đơn vị tư vấn lập và được Ban quản lý phê duyệt) để mua Bảo hiểm công. Gửi đi. Trong khi các công trình này không thuộc đối tượng mua bảo hiểm công trình theo quy định tại Thông tư số 329 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119 của Chính phủ về bảo hiểm. bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.