Thông điệp hòa bình thúc đẩy lòng tin chiến lược

Rate this post

Phóng viên (PV): Tại Đối thoại Shangri-La 19 diễn ra ở Singapore mới đây, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài phát biểu với chủ đề “Tăng cường sức mạnh”. năng lực phòng thủ bảo vệ Tổ quốc ”. Bài phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – vốn thu hút sự quan tâm của đại biểu và được dư luận đánh giá cao – đã truyền tải thông điệp gì, thưa đồng chí?

Đại tá Dương Quý Nam: Sau 2 năm buộc phải hoãn, hủy do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đối thoại Shangri-La 19 đã được tổ chức với quy mô lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây. Diễn đàn thu hút khoảng 500 đại biểu là quan chức chính phủ, quan chức quốc phòng-an ninh, nhà ngoại giao, chuyên gia quốc phòng-an ninh đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang đã có bài phát biểu quan trọng trong phiên thảo luận “Hiện đại hóa quân đội và khả năng quốc phòng mới” với chủ đề “Tăng cường khả năng quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc”.

Với tư cách là thành viên của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, vinh dự được tháp tùng Bộ trưởng tham dự Đối thoại, tôi nhận thấy đại biểu các nước rất chú trọng đến sự tham gia của Đoàn Bộ Quốc phòng. Phòng thủ. Phòng Việt Nam.

Sự tham gia tích cực, chủ động của Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, đặc biệt là bài phát biểu của Bộ trưởng, Thượng tướng Phan Văn Giang tại diễn đàn này một lần nữa khẳng định vai trò, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực và quốc tế; thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về “Chủ động, tích cực tham gia đa phương hóa cơ chế quốc phòng, an ninh theo tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc”; thể hiện đúng ý kiến ​​chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu về nâng cao năng lực quốc phòng và hiện đại hóa quân đội, các nhà nghiên cứu và học giả chắc chắn sẽ nghĩ đến vấn đề mua sắm vũ khí và chạy đua vũ trang. Tuy nhiên, phát biểu của Bộ trưởng Phan Văn Giang đã truyền tải thông điệp xây dựng hòa bình; khẳng định nền quốc phòng toàn dân Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ; tích cực, chủ động, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh.

Đánh giá về những nội dung và thông điệp thể hiện trong bài phát biểu của Bộ trưởng, Tiến sĩ John Chipman, Giám đốc Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) nhấn mạnh, quan điểm của Việt Nam góp phần kiểm soát cuộc chạy đua vũ trang trên thế giới, trong bối cảnh khu vực , thế giới đang phải đối mặt với một môi trường an ninh thay đổi nhanh chóng và khó lường.

Có thể thấy, ngay từ tiêu đề bài phát biểu của Bộ trưởng đã thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của Việt Nam. Việt Nam đã nâng cao năng lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ cuộc sống ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Điều đó khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam về hiện đại hóa quân đội, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Phải ra sức xây dựng Quân đội ta trở thành quân đội nhân dân hùng mạnh, quân đội cách mạng tiến lên làm chính quy, hiện đại, để giữ gìn hòa bình và bảo vệ Tổ quốc ”.

Nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng cũng nêu rõ sự cần thiết khách quan của việc nâng cao năng lực phòng thủ bảo vệ Tổ quốc; nhấn mạnh mục tiêu tăng cường tiềm lực quốc phòng của Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Điều này đã được khẳng định trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Bài phát biểu của Bộ trưởng tiếp tục khẳng định quan điểm phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm: “Sức mạnh của toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị”; “Sức mạnh toàn diện cả về tiềm lực chính trị, tinh thần, kinh tế, khoa học và công nghệ”; “Thay vì chỉ đơn giản là tăng cường sức mạnh quân sự.” Đây là quan điểm nhận được nhiều đánh giá tích cực, cho rằng chính sách quốc phòng của Việt Nam đã khơi dậy và tận dụng được sức mạnh tổng hợp của cả nước.

Chính sách hiện đại hóa quân đội của Việt Nam không chỉ nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang mà còn phục vụ mục đích dân sự thông qua việc “phát triển nền công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại” trên cơ sở coi trọng nhân tố con người và phát triển lý luận, nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Trong xu thế toàn cầu hóa đang phát triển nhanh chóng, Việt Nam mong muốn thúc đẩy và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc phòng, tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin chiến lược với các nước để cùng giải quyết các thách thức. an ninh chung trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Bài phát biểu của Bộ trưởng đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, truyền tải thông điệp về một Việt Nam hòa bình, yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm trong hợp tác quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy với nước ngoài. các nước trong khu vực và trên thế giới.

PV: Trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh “Nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, có tính chất hòa bình, tự vệ; tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc ”. Xin Bộ trưởng làm rõ nội dung tin nhắn của Bộ trưởng?

Đại tá Dương Quý Nam: Việt Nam là đất nước đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc nên hiểu rõ giá trị của hòa bình, mong muốn duy trì và quyết tâm giữ gìn hòa bình cho đất nước. Vì vậy, xây dựng nền quốc phòng toàn dân mang tính chất hòa bình, tự vệ là chủ trương chiến lược của Đảng, Nhà nước nhằm củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang nhấn mạnh: “Nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, có tính chất hòa bình, tự vệ; tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc ”. Điều này đã thể hiện lập trường nhất quán, xuyên suốt của Đảng trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc điểm nền quốc phòng của Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng huy động và dựa vào sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa. khoa học, công nghệ … nhằm tạo sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, nền quốc phòng toàn dân đã mang lại những thành tựu quan trọng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình, tự vệ và bảo vệ Tổ quốc. Điều này đã được ghi rõ trong các văn kiện của Đảng, được cụ thể hóa trong Sách trắng về Quốc phòng Việt Nam. Việt Nam chủ trương “tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc bằng nội lực và điều kiện, khả năng của mình, không liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước khác, không để nước ngoài lập căn cứ”. quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của Việt Nam chống lại các nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đối với các tranh chấp và bất đồng, Việt Nam chủ trương giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng khẳng định trước bạn bè, đối tác về việc Việt Nam tăng cường tiềm lực quốc phòng, hiện đại hóa quân đội như mua sắm, phát triển vũ khí, trang bị, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng vũ trang. Quân đội nhằm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ hòa bình, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, góp phần vào xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển của thế giới. .

Quan điểm xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, với tinh thần “quân trước, súng sau”; xây dựng nền công nghiệp quốc phòng không chỉ phục vụ mục đích quân sự mà còn phục vụ nhu cầu nhân dân với công nghệ và sản phẩm lưỡng dụng; đáp ứng yêu cầu tăng cường khả năng bảo vệ Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, một lần nữa khẳng định nội dung của nền quốc phòng toàn dân, mang tính chất hòa bình, tự vệ.

PV: Trong bối cảnh các vấn đề an ninh phi truyền thống đang diễn ra ngày càng nhiều với hậu quả nặng nề hơn, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cộng đồng quốc tế, những thông điệp này có ý nghĩa như thế nào đối với thế giới? an ninh, hòa bình và ổn định ở khu vực?

Đại tá Dương Quý Nam: Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức to lớn từ các vấn đề an ninh phi truyền thống với tần suất ngày càng dày đặc, với những tác động khó lường và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Có thể thấy rất rõ điều này sau hơn 2 năm chống chọi với đại dịch Covid-19 hay thiên tai do biến đổi khí hậu mà các quốc gia, trong đó có Việt Nam đã phải hứng chịu.

Trong bối cảnh an ninh thế giới ngày càng phụ thuộc lẫn nhau mà không một quốc gia nào có thể giải quyết được, Bộ trưởng Phan Văn Giang một lần nữa khẳng định vai trò của các lực lượng quốc tế tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 19. ngăn cản các nước đóng góp nguồn lực, tập trung nguồn lực để giải quyết hiệu quả các thách thức an ninh chung, bao gồm cả an ninh phi truyền thống, thay vì chạy đua vũ trang làm tiêu hao tài nguyên quốc gia.

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ trưởng nêu rõ: “Hiện nay, Quân đội nhân dân Việt Nam đang chủ động ứng phó với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai. và ứng phó với đại dịch Covid-19; cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ”.

Tính đến đầu năm 2022, Việt Nam đã cử 76 lượt cán bộ đi thực hiện các phái bộ của LHQ tại Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và các phái bộ của UNISFA; cử 189 cán bộ và nhân viên y tế thành lập Bệnh viện dã chiến cấp 2 đến Phái bộ Nam Sudan. Đây là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm của Việt Nam, chung tay kiến ​​tạo và duy trì hòa bình khu vực và thế giới.

Như vậy, với thông điệp Việt Nam đang cùng các nước bảo vệ hòa bình, Bộ trưởng Phan Văn Giang muốn khẳng định lập trường của Việt Nam, đồng thời mong muốn các nước tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. làm việc trên cơ sở song phương và đa phương để cùng nhau tìm ra giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay và ngày càng nghiêm trọng.

PV: Xin cảm ơn các đồng chí rất nhiều!

MỸ HẠNH (thực hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published.