Thông tin chi tiết về an ninh và quốc phòng

Rate this post

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo, chất lượng huấn luyện ở Trung đoàn 833 (Bộ CHQS tỉnh) đã có những bước phát triển vượt bậc. vững chắc.

Huấn luyện chiến thuật cho lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 833.

Trung đoàn 833 là đơn vị khung thường trực trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Nhiệm vụ chính trị chủ yếu là phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát, sắp xếp, động viên, huấn luyện quân dự bị động viên theo đúng kế hoạch. Khi có chiến tranh, là đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, làm nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị cho các đơn vị, lực lượng trong biên chế, từ tháng 4 năm 2020, Trung đoàn được tổ chức lại, bổ sung nhiệm vụ giáo dục, bồi dưỡng kiến ​​thức quốc phòng. – An ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.
Trao đổi với Thượng tá Lê Đắc Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 833 được biết: Thực hiện Nghị quyết 765, Đảng ủy Trung đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề thực hiện đổi mới toàn diện, tập trung lãnh đạo nâng cao. chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “gương mẫu, điển hình tiên tiến”; huấn luyện theo phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Chú trọng huấn luyện các đối tượng sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị. Sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ đột xuất do Bộ CHQS tỉnh giao. Đặc biệt, từ tháng 4/2020, Trung đoàn đã phát huy cao độ chức năng, vai trò của đội quân công tác, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đợt bùng phát dịch nguy hiểm, phức tạp lần thứ 4, Trung đoàn phải bố trí ở 4 địa điểm, huy động hơn 90% quân số để tổ chức quản lý 3 khu cách ly tập trung cấp tỉnh.
Trong huấn luyện, chỉ huy Trung đoàn luôn quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức, xác định rõ mục tiêu tác chiến để lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời quán triệt và thực hiện tốt chủ trương “Một trọng tâm, ba khâu đột phá”, lấy phương châm huấn luyện “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc” làm nền tảng. Được phát động với nhiều phong trào thi đua như ” Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao ”, “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường ít đổ máu” … Chú trọng giáo dục nâng cao kỷ luật tổ chức, tác phong chính quy, tinh thần trách nhiệm đối với cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Kết hợp giữa huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống đơn vị, văn hóa, pháp luật; thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Trong những năm qua, nội dung huấn luyện các đối tượng ở Trung đoàn 833 đều đạt kết quả cao. Cụ thể, đối với cán bộ, chỉ huy, cơ quan: Nắm vững các chuyên đề tác chiến, nghệ thuật quân sự Việt Nam, chính trị, kinh tế – xã hội, khoa học kỹ thuật, pháp luật; thành thạo công việc tư vấn; giỏi tham mưu tác chiến, tham mưu huấn luyện, tổ chức, chỉ huy, quản lý, điều hành, huấn luyện các đơn vị cấp dưới; nắm chắc tính năng, nguyên lý, thao tác sử dụng vũ khí, trang bị có trong biên chế, huấn luyện theo phân cấp. Kết quả các lớp bồi dưỡng đều đạt 100% yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi từ 75% trở lên. Đối với công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên: Hàng năm, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, giỏi. Huấn luyện kỹ, chiến thuật bộ binh, chuyên môn, nghiệp vụ, nghiệp vụ và kỹ năng hiệp đồng trong chiến đấu. Khi động viên tập trung huấn luyện thì năng lực quản lý, chỉ huy của đơn vị mới thực hiện tốt.
Trung tá Trần Quốc Nghiệp, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 833 cho biết: “Nghị quyết 765 được Trung đoàn 833 xác định là điểm tựa để nâng cao chất lượng huấn luyện. Trên cơ sở những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết, thời gian tới, Trung đoàn Bộ binh 833 tiếp tục xác định huấn luyện là nhiệm vụ chính trị chủ yếu, thường xuyên của đơn vị. Công tác huấn luyện phải xuất phát từ đường lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng; quán triệt, cụ thể hóa đường lối quốc phòng toàn dân và Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; đổi mới tư duy của cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới … ”.
Công tác huấn luyện tiếp tục được thực hiện với phương châm “Cơ bản – Thiết thực – Vững chắc”, “Cơ bản – Thiết thực – Hiệu quả”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; Huấn luyện sát nhiệm vụ, mục tiêu, địa bàn, thực tế chiến đấu và cường độ cao, lấy thực hành là chính. Đào tạo hướng tới mục tiêu là những cán bộ, chiến sĩ, dự bị động viên có trình độ kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn giỏi, khả năng tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng ứng biến nhanh, hành động quyết đoán, xử lý tình huống hiệu quả. Lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Leave a Reply

Your email address will not be published.