Tiếp tục đóng bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, đặt mua

Rate this post

(ĐN) – Liên quan đến vấn đề thanh toán bảo hiểm y tế đối với các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất do Báo Đồng Nai đặt mua, Sở Y tế vừa có văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh. được bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.Hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh.  Hình minh họa
Hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại được đầu tư sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Long Khánh. Hình minh họa

Sở Y tế cho biết, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 2348 / BYT-KH-TC về việc bãi bỏ Công văn số 2009 / BYT-KHTC ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Bộ Y tế về việc thanh toán y tế. dịch vụ. Dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, đặt chỉ là thủ tục hành chính, không ảnh hưởng đến việc thanh toán BHYT. Việc thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy mượn, máy do đơn vị trúng thầu vật tư, hóa chất đặt mua vẫn thực hiện theo Thông báo số 1039 / TB-BYT-BHXH do Bộ Y tế và BHXH ban hành. được Bộ Y tế thống nhất ngày 02/10/2018 về việc sao và chuyển phát Thông báo Kết luận giao ban số 1039 / TB-BYT-BHXH giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có văn bản bãi bỏ Thông báo số 1039.

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người bệnh, các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các dịch vụ kỹ thuật bằng máy móc do đơn vị trúng thầu cho mượn hoặc đặt mua vật tư, hóa chất. theo kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và hợp đồng đã ký kết,

Sau khi chấm dứt hợp đồng, nếu tiếp tục thực hiện thì phải thực hiện theo quy định tại Nghị định số 151/2017 / NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công cộng.

Hanh Dung

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.