Trên lúc này TIPS chụp hình ĐỒ UỐNG BẰNG máy tính bảng tài năng (phần 1) nhưng Liam Food Photograph sẻ chia với các người chơi. Nếu người chơi đang cần một album ảnh chụp hình món ăn tài năng  hay chụp hình món ăn tại Hà Nội phục vụ cho các hoạt động truyền thông thương hiệu cả trực tuyến lẫn offline với những yêu cầu cao về concept và chất lượng hình ảnh, liên lạc LIAM Production để nhận tư vấn và báo giá cụ thể.

MỌI THÔNG TIN cụ thể XIN VUI LÒNG liên lạc