“Tôi vay mượn khắp nơi để làm phim về Trịnh Công Sơn, kinh phí 145 triệu”

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published.