Tổng kết công tác xây dựng lực lượng, hậu cần 6 tháng đầu năm 2022

Rate this post

Công an tỉnh vừa tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” khối thi đua xây dựng lực lượng – hậu cần 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối xây dựng lực lượng – hậu cần Công an tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh. Theo đó, các đơn vị đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nội dung thi đua do Công an tỉnh phát động theo kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy định của Bộ Công an và yêu cầu thực tiễn của địa phương. Các mặt công tác thanh tra, kiểm tra đều hoàn thành theo kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần quan trọng ngăn ngừa sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm, chủ động đầu tư, mua sắm trang thiết bị, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn kinh phí, tài sản được trang bị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, chiến lược công tác. trận đánh của toàn lực lượng. Củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trước đó, Khối An ninh cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm, qua đó báo cáo kết quả công tác thi đua và đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chiến lược. phong trào thi đua. Nêu những ưu điểm, rút ​​kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực, sát với tình hình thực tế của mỗi nước. đơn vị để triển khai hiệu quả trong thời gian sắp tới.

NGUYỄN PHÙNG NGUYÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published.