Triển khai nhiều giải pháp thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Rate this post

Theo ông Nguyễn Văn Hòa – Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh, ngay khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động chương trình “1 triệu sáng kiến “, anh ấy nhận thức rõ ràng về mục tiêu. Mục đích, ý nghĩa của chương trình, với tinh thần “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19” từng bước khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế – xã hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã triển có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến” đến 100% cán bộ, đoàn viên, người lao động và các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Đông Anh: Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện chương trình
Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia, chỉ đạo thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1.

Công đoàn các cấp và CNVCLĐ huyện đăng ký tham gia phấn đấu đóng góp ít nhất 3.000 sáng kiến ​​trong công tác phòng chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, đổi mới tổ chức, hoạt động của đơn vị. công đoàn.

Việc triển khai chương trình “1 triệu sáng kiến” được chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, khối doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phấn đấu có ít nhất 500 sáng kiến; Khối trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp phấn đấu có ít nhất 1.000 sáng kiến. Giai đoạn 2, khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phấn đấu có ít nhất 500 sáng kiến; Khối trường học, cơ quan hành chính sự nghiệp phấn đấu có ít nhất 1.000 sáng kiến.

Để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng đăng ký sáng kiến ​​trên phần mềm trực tuyến. Trực tuyến; gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân là cán bộ công đoàn được phân công trong việc triển khai, thực hiện chương trình.

Liên đoàn Lao động huyện đã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn các Công đoàn cơ sở, đoàn viên và người lao động các thao tác đăng ký sáng kiến ​​tham gia chương trình; thường xuyên đăng tải các bài viết, thông tin trên nhóm Zalo để thông báo, đôn đốc, hướng dẫn, cập nhật, thống kê số lượng sáng kiến ​​của đoàn viên ở cơ sở.

Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm 35 ngày hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến”. Qua đây đã tạo động lực để các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích đoàn viên tham gia thi đua nước rút hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh về việc thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến”, các công đoàn cơ sở đã căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để có giải pháp. thực hiện phù hợp đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, ý nghĩa và đạt chỉ tiêu đề ra. Hầu hết các đơn vị đã tranh thủ được sự vào cuộc, chỉ đạo của cấp ủy, sự hỗ trợ, tạo điều kiện và phối hợp tích cực của lãnh đạo đơn vị.

Sau khi phát động và cập nhật sáng kiến ​​trên Cổng thông tin điện tử, trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh, gián đoạn do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nhưng với quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ, đến cuối năm. Kết thúc giai đoạn 1 của Chương trình “1 triệu sáng kiến”, người lao động huyện Đông Anh đã có 1.008 sáng kiến ​​gửi tham gia Chương trình, đạt 86% kế hoạch.

Nội dung các sáng kiến ​​rất đa dạng trên các lĩnh vực như giáo dục, y tế, công nghệ, kỹ thuật, phòng chống Covid-19,… Trong đó, đã có nhiều sáng kiến ​​thể hiện sức sáng tạo của người lao động trong các thời kỳ. dịch bệnh phức tạp, nhiều sáng kiến ​​có khả năng thích ứng cao với điều kiện bình thường mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất, công tác của cơ quan, đơn vị.

“Kết quả giai đoạn 1 của Chương trình“ 1 triệu sáng kiến ​​”đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống công đoàn, của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn huyện trong việc hưởng ứng, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội ”, đồng chí Nguyễn Văn Hòa nói.

Để kịp thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến”, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã quyết định khen thưởng cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực. tham gia và chỉ đạo thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hòa cho biết, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “1 triệu sáng kiến”; gắn Chương trình “1 triệu sáng kiến” với phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua cụ thể của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; … Qua đó, đã thực hiện thành công giai đoạn 2 chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.