Tròn House | CHUNG TAY CÙNG ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH

Rate this post

 

Dịch bệnh đã gây ra vô cùng nhiều tác động tiêu cực tới cuộc đời.

 

Ngay lúc này, việc quan yếu nhất là chúng ta – mỗi người dân cần GIỮ VỮNG ý thức, TÍCH CỰC, nêu cao ý thức, trách nhiệm, tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K.

 

Từng người thực hiện tốt, sẽ lan tỏa ý thức cho nhiều người và cho cả đồng đội. Đây chính là “liều vắc xin” hiệu quả nhất trợ giúp nước ta sớm thắng lợi đại dịch. 

 

TRÒN HOUSE tin rằng, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, 

Thương lắm nước ta ơi!

 

TRÒN HOUSE

Leave a Reply

Your email address will not be published.