Trung Quốc thúc đẩy số hóa toàn diện | Thế giới

Rate this post

Theo một kế hoạch do 5 cơ quan chính phủ, trong đó có Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, cùng đưa ra, Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ cải thiện đáng kể việc tích hợp và ứng dụng công nghệ kỹ thuật số trong ngành hàng tiêu dùng. Kế hoạch cũng nhằm mục đích xây dựng 50 thành phố đạt được tiến bộ đáng kể về số hóa, đa dạng hóa sản phẩm, chất lượng và thương hiệu.

Kế hoạch nêu ra 10 nhiệm vụ nhằm nâng cao tính đa dạng, chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm; chẳng hạn như phát triển các sản phẩm tiêu dùng hỗ trợ internet để cải thiện cuộc sống của con người, thúc đẩy sản xuất được cá nhân hóa và linh hoạt để định hình lại quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm, đồng thời đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống theo dõi chất lượng.

Việc hội nhập và ứng dụng công nghệ số rộng rãi hơn sẽ giúp cải thiện nguồn cung hàng tiêu dùng, mở rộng chuỗi công nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của ngành và khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. công nghệ số trong nghiên cứu và phát triển cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của nó.

Ước tính đến năm 2025, tỷ lệ các công ty hàng tiêu dùng đã số hóa công tác quản lý và điều hành, trang bị các công cụ kỹ thuật số để nghiên cứu, phát triển và thiết kế, tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử sẽ là hơn 80%. Trung Quốc cũng đặt mục tiêu thúc đẩy 200 nhà máy áp dụng sản xuất thông minh trong các lĩnh vực như dệt, may, thiết bị gia dụng, điện tử tiêu dùng, thực phẩm và thuốc trong thời gian triển khai.

Không chỉ thúc đẩy số hóa ngành hàng tiêu dùng, Trung Quốc còn đặt mục tiêu nâng cao tỷ trọng giá trị gia tăng của các ngành kinh tế kỹ thuật số cốt lõi sẽ chiếm 10% GDP. Đến năm 2025, sự chuyển đổi kỹ thuật số của các ngành sẽ đạt đến một tầm cao mới, các dịch vụ công số sẽ trở nên bao trùm hơn và hệ thống quản trị nền kinh tế số sẽ được cải thiện đáng kể. Nền kinh tế số là sự lựa chọn chiến lược để nắm bắt cơ hội trong vòng xoay mới của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và chuyển đổi công nghiệp.

Âu Dương Huệ, một giáo sư về kinh tế kỹ thuật số tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Internet Trung Quốc, cho biết kế hoạch này có ý nghĩa rất lớn đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế kỹ thuật số của quốc gia và sẽ yêu cầu các sáng kiến ​​chính sách chi tiết hơn từ chính quyền địa phương. Ông Âu Dương Huệ cho rằng cần nỗ lực hơn nữa để đạt được những đột phá về công nghệ then chốt, cốt lõi, mở rộng ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững và lành mạnh. kinh tế kỹ thuật số.

Việc theo đuổi tính bền vững dựa trên mục tiêu Net-Zero toàn cầu đã được thực hiện với sự trợ giúp của chứng từ kỹ thuật số. Sự xoay trục sang phát triển kỹ thuật số toàn diện gần đây của Trung Quốc cho thấy nước này rất coi trọng đổi mới toàn diện và bao trùm để đạt được các mục tiêu kỹ thuật số của mình.

LAM DIEN

Leave a Reply

Your email address will not be published.