Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài làm việc với Vusta

Rate this post

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Vusta đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của Vusta. Theo đó, Vusta là tổ chức chính trị – xã hội của tập thể trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến ​​nghị với Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất với Vusta về Đề án tổ chức và hoạt động của Vusta trình Ban Bí thư, theo đó khẳng định quan điểm, đường lối của Đảng đối với đội ngũ trí thức. , với Vusta không thay đổi, đó là: Vusta là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam do Hội đồng quản trị đứng đầu. Bí thư lãnh đạo trực tiếp và có hệ thống từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương …

Các đại biểu cũng đề nghị Ban Dân vận Trung ương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Vusta thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với các tổ chức trong hệ thống Vusta, góp phần ổn định tư tưởng chính trị trong đội ngũ trí thức, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Kết luận tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những kết quả đạt được từ khi thành lập Vusta. Ông cho biết sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến ​​của các đại biểu tại cuộc họp để tổng hợp trình Ban Bí thư.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Vusta cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, nêu cao hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Việt Nam. Đồng chí yêu cầu Vusta tích cực hơn nữa trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đây là một trong những nhiệm vụ Đảng giao cho Vusta, nhưng báo cáo chưa thấy hiệp hội nêu rõ nhiệm vụ này. .

Anh cho biết, Vusta là tổ chức có đông thành viên là trí thức, đây là lực lượng tốt, tinh nhuệ. Vì vậy, cấp ủy, lãnh đạo Vusta cần tích cực vận động tư tưởng, tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng để đội ngũ trí thức tham gia tích cực hơn nữa vào cuộc đấu tranh với các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.

Tin, ảnh: LA DUY

Leave a Reply

Your email address will not be published.