Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Rate this post

Sáng 6/7, Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực đã công bố các Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình dạy nghề Kỹ thuật ẩm thực cho Nhà trường. Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng.

Trước đó, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 25/12/2021, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng phối hợp với Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực tổ chức Chương trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục. và đánh giá ngoài chương trình dạy nghề kỹ thuật ẩm thực, các vấn đề liên quan đến tổng quan chất lượng đào tạo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn do Bộ LĐTB & XH quy định.

Trong quá trình làm việc, đoàn đánh giá đã nghiên cứu các tài liệu hỗ trợ do nhà trường cung cấp, khảo sát cơ sở vật chất của trường, dự giờ để đánh giá trực tiếp các bài giảng tích hợp và lý thuyết của giảng viên. viên nén. Ngoài ra, Đoàn còn phỏng vấn Hội đồng trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các cán bộ chủ chốt, phỏng vấn các trưởng, phó khoa, các thầy cô giáo và sinh viên đại diện cho 3 khóa hiện nay. các cựu sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp, doanh nghiệp đầu ngành.

Với kết quả đánh giá khách quan, nghiêm túc, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đạt 93/100 điểm kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 96/100 điểm kiểm định chất lượng chương trình dạy nghề Kỹ thuật chế biến món ăn. ăn bằng đại học. Vì vậy, Viện Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực đã quyết định cấp Giấy chứng nhận công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cho Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. chất lượng chương trình đào tạo đối với chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ cao đẳng của trường.

Đây là kết quả đáng ghi nhận của Nhà trường trong thời gian qua, đồng thời khẳng định Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng là cơ sở đào tạo nghề uy tín, chất lượng trong lĩnh vực du lịch.