Trường Đại học Dược Hà Nội công bố nhóm nghiên cứu mạnh

Rate this post

Trường Đại học Dược Hà Nội công bố nhóm nghiên cứu mạnh - 1

GS.TS Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường và GS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Nhà trường trao Quyết định và tặng hoa cho nhóm Nghiên cứu mạnh.

Năm học 2021-2022 là năm học đầu tiên Trường Đại học Dược triển khai Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 5 năm (2021-2025) và thực hiện kế hoạch hoạt động KH&CN hướng tới trường đạt chuẩn của trường. nghiên cứu.

Theo đó, trường đã ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các nhóm nghiên cứu mạnh, đồng thời phê duyệt hai nhóm nghiên cứu mạnh nhằm tạo động lực và phát huy hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. , nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trong trường và nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, nhằm động viên, khích lệ, đồng thời tôn vinh những đóng góp của các thầy cô giáo, nhà trường đã trao giải cho nhóm tác giả có công bố quốc tế năm 2020 và 2021.

Theo Quyết định số 350 và 351 / QĐ-ĐHN ngày 24/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội công nhận hai nhóm nghiên cứu mạnh. Nhóm nghiên cứu mạnh thứ nhất: “Nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối thuốc mới” do GS.TS Nguyễn Ngọc Chiến làm trưởng nhóm và hai thành viên chính là PGS.TS. PGS.TS Nguyễn Thạch Tùng và TS Trần Ngọc Bảo.

Mục tiêu của nhóm là ứng dụng công nghệ dược phẩm hiện đại trong việc phát triển các hệ thống phân phối thuốc mới, với các công nghệ như hệ thống nano / vi mô chứa thuốc nhắm mục tiêu ung thư và hệ thống nano / vi mô mang thuốc. Nhóm dự kiến ​​sẽ công bố 5 công trình trên các tạp chí ISI uy tín trong vòng 3 năm.

Nhóm nghiên cứu mạnh thứ hai: “Phát triển các phương pháp phân tích hiện đại ứng dụng trong phân tích dược phẩm” do PGS.TS. TS Phạm Thị Thanh Hà làm trưởng nhóm và hai thành viên chính là PGS. TS Nguyễn Thị Kiều Anh và ông Vũ Ngân Bình.

Mục tiêu của nhóm là phát triển các phương pháp phân tích sử dụng các kỹ thuật phân tích hiện đại, mới trên thế giới và chưa được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam (TLC-SERS, HRMS, HILIC) trong một số ứng dụng. Cụ thể: phát hiện việc trộn thuốc tân dược vào đông dược trái phép; phân tích thuốc trong dịch sinh học để theo dõi trong điều trị; phân tích dư lượng trong môi trường để đánh giá dịch tễ học nước thải.

Trường Đại học Dược Hà Nội công bố nhóm nghiên cứu mạnh - 2

PGS.TS Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Nhà trường trao Giấy chứng nhận Giải thưởng cho nhóm tác giả có công bố quốc tế.

Từ năm 2018, nhằm khuyến khích các giáo viên có công bố quốc tế, Trường đã ban hành Thông báo số 107 / TB-ĐHN ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc khen thưởng các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, áp dụng cho các bài báo quốc tế trong danh mục Web of Science, có Hệ số tác động từ 1 trở lên, không bao gồm các bài báo nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc Quỹ Khoa học và Công nghệ trong và ngoài nước không phải là sản phẩm. Sản phẩm của đề tài các cấp, không phải sản phẩm của luận án tiến sĩ.

Trong hai năm 2020 và 2021, trong tổng số hơn 150 công bố quốc tế của Trường Đại học Dược Hà Nội, có 16 công trình đáp ứng các tiêu chí trên.

Được biết, Trường Đại học Dược Hà Nội được công nhận là một trong những trường đại học đầu ngành đào tạo ngành khoa học sức khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.