Trường mở chuyên ngành mới, sinh viên có nhiều cơ hội hơn

Rate this post

Năm nay, nhiều trường đại học có xu hướng mở ngành / chương trình đào tạo mới, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Việc mở ngành mới sẽ có thêm nhiều lựa chọn cho thí sinh nhưng cần tính toán, khảo sát cơ hội việc làm để chấm dứt nỗi ám ảnh “cử nhân thất nghiệp”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.