Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ mô phỏng trong đào tạo

Rate this post

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn (Bộ Tổng Tham mưu) về lộ trình, kết quả và phương hướng ứng dụng CNTT, CNMP vào huấn luyện trong toàn quân. .

Phóng viên (PV): Xin đồng chí cho biết kết quả ứng dụng CNTT và CNMP trong huấn luyện quân sự thời gian qua?

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng. về đào tạo, tập trung đầu tư nguồn lực, tích cực, chủ động nghiên cứu ứng dụng CNTT và CNMP trong đào tạo, nghiên cứu cải tiến, sản xuất thiết bị mô phỏng, mô hình học cụ phục vụ công tác đào tạo, tập huấn; có kế hoạch, giải pháp, chính sách động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đến nay, cơ bản các đơn vị, nhà trường trong toàn quân đã ứng dụng CNTT và CNMP trong huấn luyện, diễn tập như: Sử dụng giáo án điện tử, phần mềm điều lệnh, quản lý, huấn luyện; vũ khí mô phỏng, trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Đơn cử, những năm trước, tỷ lệ khai thác CNTT trong huấn luyện, diễn tập và làm việc tại các đơn vị đạt khoảng 15% thì đến nay, nhiều đơn vị đã tăng lên trên 70%. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn chủ yếu được chuyển sang nền tảng số bảo đảm kịp thời, chính xác, bảo mật, an toàn … góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Hiệu quả của việc ứng dụng CNTT và CNMP trong đào tạo như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Ứng dụng CNTT và CNMP trong huấn luyện đạt “mục tiêu kép”, vừa bảo đảm cho bộ đội huấn luyện sát với thực tế chiến đấu, vừa là cơ sở để thực hiện tốt phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, đồng thời tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Ứng dụng CNTT và CNMP để tạo trường ảo, vật lý, kỹ thuật, giúp người học tiếp cận nội dung một cách trực quan, sinh động; vận hành sử dụng VKTBKT bằng CNMP như trên VKTBKT thật; khắc phục tình trạng học “khan”, dạy “chay” hoặc học trên VKTBKT, trang bị cũ; khắc phục những nhược điểm của phương thức huấn luyện truyền thống, nhất là những đơn vị, trường học khó khăn về thao trường, bãi tập và mô hình, vật dụng huấn luyện.

PV: Thưa đồng chí, đơn vị nào tiêu biểu và đạt kết quả cao trong công tác này?

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Việc nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng CNTT, CNMP trong huấn luyện được các đơn vị trong toàn quân hưởng ứng, tích cực thực hiện.

Trong đó, nhiều đơn vị tiên phong, đạt kết quả cao trong nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng CNTT, CNMP phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo như: Học viện Kỹ thuật Quân sự đã nghiên cứu, ứng dụng mô phỏng “trường bắn ảo”, mô phỏng vũ khí tên lửa S300-PMU1; Quân chủng Phòng không-Không quân thiết kế, chế tạo thiết bị mô phỏng “Phòng huấn luyện điều lệnh dẫn đường”, thiết bị “Phòng huấn luyện điều lệnh chữa cháy cho sĩ quan chỉ huy trung đội pháo phòng không”, mô hình phỏng vấn sở chỉ huy của Đài điều khiển tên lửa C-125M1A và sở chỉ huy chiến đấu của trung đoàn tên lửa phòng không …

Đặc biệt, Học viện Quân chủng Phòng không-Không quân đã thực hiện thành công đề tài cấp Bộ Quốc phòng về “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ đào tạo kỹ sư hàng không thực hành trên một số hệ thống máy bay SU”. -27 “. Hải quân với CNMP huấn luyện các loại tàu.

Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel đã đầu tư, nghiên cứu nhiều sản phẩm CNMP có hàm lượng khoa học cao, có tính ứng dụng thực tiễn. Thời gian qua, việc ứng dụng CNTT trong diễn tập, hội thi, hội thao, phòng, chống dịch Covid-19 đã được nhiều đơn vị triển khai hiệu quả với các ứng dụng nổi bật: Hệ thống chuyển, nhận tài liệu; hệ thống truyền hình nội bộ và phần mềm bản đồ số … góp phần từng bước hiện đại hóa quân đội.

PV: Công tác nghiên cứu, ứng dụng CNTT và CNMP gặp khó khăn gì và hướng đi trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Thái Văn Minh: Khó khăn hiện nay trong công tác này là thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT và CNMP; trình độ, năng lực khai thác, vận hành của cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ còn hạn chế; cơ sở vật chất đảm bảo cho việc nghiên cứu, ứng dụng CNTT và CNMP ở các đơn vị tuy được đầu tư nhưng chưa đầy đủ, tính đồng bộ chưa cao; bảo trì, bảo dưỡng, thiết bị thay thế hạn chế. Một số đơn vị ứng dụng CNTT và CNMP trong đào tạo đạt hiệu quả thấp …

Để đẩy mạnh công tác này, trước hết cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp về tầm quan trọng của việc vận CNTT và CNMP trong đào tạo và huấn luyện; quan tâm đầu tư, động viên, phát huy tính chủ động, sáng tạo của bộ đội trong nghiên cứu, sản xuất, ứng dụng CNTT và CNMP.

Cùng với đó, cần tập trung đầu tư phát triển nguồn nhân lực; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ phục vụ khai thác và bảo đảm kỹ thuật; tập trung xây dựng lực lượng đi đầu về CNTT có trình độ chuyên môn cao, làm nòng cốt trong nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng CNTT và CNMP phục vụ công tác huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu ở các cơ quan, đơn vị.

Quan tâm đầu tư, bảo đảm vật chất, trang bị kỹ thuật, CNTT và CNMP cho các đơn vị theo hướng “Toàn diện, tập trung, đồng bộ, vững chắc, hiện đại”; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các lực lượng vũ trang, các lực lượng với các doanh nghiệp quốc phòng; nhân rộng các mô hình nghiên cứu, ứng dụng CNTT và CNMP đạt hiệu quả cao, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí.

PV: Xin cảm ơn các đồng chí rất nhiều!

SƠN BÌNH (trình diễn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.