Vấn đề không phải là chi phí

Rate this post

Hằng năm, ngân sách nhà nước chi cho đào tạo cán bộ, công chức, viên chức khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó Hà Nội và TP.HCM hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, chất lượng bộ máy có được nâng lên tương xứng với chi phí bỏ ra và công sức của nhiều người hay không vẫn là một dấu hỏi.

Theo Thông tư 10/2017 của Bộ Nội vụ, việc đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm là cung cấp thông tin về mức độ nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi được phê duyệt Bộ Nội vụ. bồi dưỡng. Đồng thời, chia sẻ đến các cơ quan quản lý và các nhà cung cấp dịch vụ những thông tin khách quan về chất lượng đào tạo. Từ đó, các cơ quan, đơn vị có kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với cơ quan quản lý trực tiếp, việc đánh giá này còn là căn cứ để đánh giá sự tiến bộ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm bố trí, bổ nhiệm, sàng lọc phù hợp, từng bước nâng cao chất lượng toàn bộ.ay.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giảm ít nhất 10% số đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cùng với đó, việc tinh giản biên chế đang trở thành nhiệm vụ. Do sự vào cuộc khẩn trương của nhiều bộ, ngành, địa phương nên việc đánh giá như vậy là hết sức cần thiết. Chưa kể, những vụ việc tiêu cực bùng phát thời gian qua tiếp tục đòi hỏi phải nâng cao chất lượng bộ máy tương xứng với thực tiễn.

Theo khảo sát do Viện Khoa học tổ chức nhà nước thực hiện mới đây, có tới 37% người được hỏi chưa từng tiếp cận với bộ công cụ đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Người được đánh giá đạt nhiều, thậm chí giành được 8, 9 điểm nhưng chất lượng nhân sự không tăng. Đó là một thực tế khiến nhiều người trong cuộc và ngay cả giới quan sát, nghiên cứu cũng phải lo lắng.

Ngoài thói quen đi du lịch, cảm tính trong đánh giá nhân sự đã trở thành văn hóa từ nhiều năm nay, thì việc cải tiến công cụ đánh giá là bài toán cần giải quyết thấu đáo và nhanh chóng.

Phương pháp đánh giá theo quy định hiện nay là định tính và phụ thuộc nhiều vào con người. Những yếu tố này dẫn đến sự thiếu chính xác, cho phép cảm xúc cá nhân len lỏi vào đánh giá.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá định lượng chính xác, chi tiết, dựa nhiều vào công nghệ, giảm thiểu bàn tay con người là giải pháp khả thi để khắc phục những bất cập hiện nay. Muốn vậy, cần xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với từng nhóm vị trí công tác, có đơn vị đánh giá độc lập, việc đánh giá đi sâu vào từng chi tiết nhỏ, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ giảng viên, nội dung đào tạo. tạo ra.

Có thể coi việc đánh giá tương tự như việc tổ chức thi và chấm bài ở một số hệ thống giáo dục tiên tiến: Xây dựng bộ câu hỏi hoàn chỉnh; mỗi người được khảo sát có một tài khoản độc lập; Tất cả các phản hồi đều được chuyển qua mạng cho một đơn vị thống kê và đánh giá độc lập để đưa ra kết quả khách quan nhất.

Điều kiện kỹ thuật đủ để đáp ứng yêu cầu này. Vấn đề lớn nhất vẫn là quyết tâm thay đổi tư duy, thói quen để không chỉ tránh lãng phí hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm trong đào tạo nhân lực mà còn tránh lãng phí cơ hội nâng cao chất lượng bộ máy công vụ. , cũng là cơ hội phát triển của đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published.