Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Rate this post

(BDO) Trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay, Việt Nam cần tích cực xây dựng đội ngũ trí thức mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bậc thầy “đại minh triết” về luyện kim cổ đại, đã để lại cho chúng ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về đánh giá, bồi dưỡng và trọng dụng đội ngũ trí thức. Ngày nay, dù hoàn cảnh có nhiều thay đổi nhưng việc vận dụng những bài học của Bác về tập hợp và sử dụng đội ngũ trí thức luôn có ý nghĩa thiết thực.


UBND khen thưởng cán bộ, công chức có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân. Ảnh: Hồ Út

Đánh giá đúng vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức

Sau khi tiếp thu, thấm nhuần học thuyết Mác – Lê-nin nhằm truyền bá rộng rãi và vận dụng lý luận đó làm nền tảng tư tưởng cho cách mạng Việt Nam, hoạt động đầu tiên Bác thực hiện là bồi dưỡng đội ngũ trí thức trở thành lãnh tụ của Việt Nam. Cuộc cách mạng. thanh niên có tinh thần yêu nước, tập hợp, rèn luyện tiến tới thành lập Đảng Cộng sản – đội tiên phong của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.

Bác luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức, coi họ là lực lượng đặc biệt quan trọng của cách mạng. Bác nói: “Những trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến đều rất quý Đảng. Nếu không có họ, công việc cách mạng sẽ khó khăn hơn rất nhiều ”.

Trong lãnh đạo cuộc cách mạng giải phóng và xây dựng đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và tìm mọi cách phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức, tạo cơ hội để họ đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. . Ông nói: “Đảng, Chính phủ và nhân dân ta rất yêu quý trí thức. Trân trọng những trí thức gắn lý luận với thực tiễn, những trí thức hết lòng phục vụ nhân dân và kháng chiến. Trân trọng những trí thức đoàn kết như một khối với nhân dân, là trí thức của nhân dân ”.

Bác thường nhắc đến những người trí thức chân chính, biết xả thân vì cách mạng vì dân là “vốn liếng” quý ​​báu của dân tộc.


Cán bộ “một cửa điện tử” của tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Hồ Út

Quan điểm của Bác Hồ về đào tạo, xây dựng và sử dụng đội ngũ trí thức

Thứ nhất, tiêu chí rèn luyện trí tuệ cho chế độ mới, Bác Hồ đã xác định rõ là phải rèn luyện toàn diện cả đức và tài. Đối với người trí thức mới, tài phải đi đôi với đức, trong đó đức là gốc.

Người khẳng định: “Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc, rất quan trọng. Không có đạo đức cách mạng thì tài năng cũng vô dụng ”. Theo Bác, một người thiếu đạo đức thì dù có học hành đến đâu, bằng cấp, học vị, học vị đến đâu cũng chỉ được coi là người lao động trí óc chứ không thể gọi là người trí thức.

Thứ hai, làm thế nào để trở thành một trí thức thực thụ. Bác Hồ cho rằng, trước hết, đội ngũ trí thức cần phải làm chủ khoa học, công nghệ và truyền bá ra xã hội, vận dụng vào thực tiễn để phát triển sản xuất, kinh tế – xã hội; phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân lao động. Bác dạy, người trí thức cần phải xuống tận nhà máy, đồng ruộng để xem công nhân, nông dân yêu cầu gì, cần phổ biến kiến ​​thức gì cho họ; Đưa khoa học công nghệ vào sản xuất là công việc nặng nhọc nhưng cũng rất vẻ vang của đội ngũ trí thức.

Thứ ba, làm thế nào để giữ vững phẩm chất nòng cốt, vai trò của người trí thức cách mạng. Bác Hồ coi việc tự tu dưỡng và tự phê bình là con đường đúng đắn nhất để người trí thức giữ vững phẩm chất, trở thành người có ích cho xã hội. Muốn vậy, đội ngũ trí thức cần có tinh thần lao động tích cực, khiêm tốn và học hỏi kinh nghiệm từ nhân dân; tuyệt đối tránh những hạn chế, khuyết điểm mà đội ngũ trí thức thường mắc phải như bệnh kiêu căng, tự phụ, coi thường người khác, ngại gian khổ, coi thường lao động chân tay … Người cho rằng: “Trí thức … cần phải .. . Biết rõ khuyết điểm của bản thân, khiêm tốn Không kiêu ngạo Phải chăm chỉ làm những việc thiết thực ”4.

Thứ tư, nghệ thuật sử dụng người tài và trí thức. Bác luôn nhấn mạnh việc trọng dụng nhân tài không nên quá khắt khe, chỉ cần họ có lòng trung thành với Tổ quốc, không phản bội lợi ích của nhân dân thì mới được trọng dụng. Cụ thể, đối với những người “ta dùng tài lớn làm việc lớn, tài nhỏ ta cắt làm việc nhỏ, ai có khả năng làm việc gì thì ta bỏ ngay vào việc đó”.

Về công tác tổ chức cán bộ của Đảng, đồng chí nhắc nhở phải coi trọng nhân tài, dù là Đảng viên hay không. Có thể nói, cách hành xử, dùng người của Bác Hồ nói chung và người trí thức nói riêng đã được nâng lên thành nghệ thuật.


Cán bộ hướng dẫn người dân sử dụng các biểu mẫu của thủ tục hành chính. Ảnh: Hồ Út

Vận dụng những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0

Bước vào thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2045, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra chủ trương xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút nhân tài. Để thực hiện trong thực tiễn, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp về vận dụng những bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương các cấp. Thứ nhất, về chủ trương của Đảng, cần quán triệt và thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đánh giá, bồi dưỡng, sử dụng người tài, trí thức cho mọi cán bộ, đảng viên. viên nén. Hiện nay, thực hiện các Chỉ thị của Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa có chuyên đề riêng về đội ngũ trí thức. Vì vậy, đề nghị Trung ương sớm chỉ đạo lựa chọn, biên soạn thành chuyên đề riêng về nội dung này.

Thứ hai, về cơ chế, chính sách, Nhà nước và các địa phương cần ban hành văn bản mới, quy định tiêu chí cụ thể để tuyển chọn, đánh giá, sử dụng đội ngũ trí thức phù hợp với yêu cầu hội nhập. trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; quy định các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh đúng mức những trí thức có đóng góp thiết thực cho đất nước, cộng đồng và xã hội. Cần có chính sách đủ hấp dẫn để thu hút, sử dụng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài tâm huyết muốn về lập nghiệp, cống hiến cho đất nước và địa phương.

Thứ ba, tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức mới. Thực hiện triệt để quyền tự chủ về đào tạo đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật. Cùng với đó, tăng cường nhập khẩu các chương trình tiên tiến từ các nước phát triển và các loại hình liên kết đào tạo với các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới.

Nhà nước cần tăng ngân sách, tuyển dụng thêm những người có năng lực, đưa đi đào tạo, bồi dưỡng ở các nước tiên tiến. Hoàn thiện cơ chế, chính sách để đội ngũ trí thức phát huy bằng tài năng của mình và sống bằng nghề.

Đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu từ trung ương, ngành và địa phương. Trước hết, nêu cao sự nêu gương từ chính người đứng đầu, người đứng đầu các tổ chức, địa phương.

Bác Hồ luôn là tấm gương lớn trong tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện, hy sinh, cống hiến; lịch sự, sòng phẳng trong giao tiếp, ứng xử ..; tạo nên sức hút lớn đối với mọi đối tượng, đặc biệt là đối tượng trí thức. Vì vậy, hy vọng người đứng đầu các tổ chức, địa phương thường xuyên làm theo Bác, rèn luyện để bản thân tỏa sáng, tạo nội lực cao, có sức hút lớn, được đồng đội kính trọng. trí tuệ. Trên cơ sở đó trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp, thu hút sự cống hiến của họ cho tổ chức, cho địa phương và đất nước.

Thứ hai, các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương cần điều hành một môi trường thực sự dân chủ, lành mạnh, có phong cách ứng xử đúng mực để phát huy năng lực sáng tạo và cống hiến của đội ngũ trí thức. Làm theo Bác, cần khéo léo, linh hoạt trong sử dụng, sắp xếp công việc, giao tiếp chính thức và trong cuộc sống hàng ngày của mỗi cá nhân nhà khoa học, cũng như đội ngũ trí thức.

Hãy đối xử theo cách của Bác: Nghiêm khắc nhưng không xa cách; thân thiết nhưng không phù phiếm; nhẹ nhàng nhưng không khinh thường; tôn trọng nhưng không tạo ra đặc quyền, đặc lợi; Sự tôn trọng luôn gắn liền với những yêu cầu cao. Đặc biệt, nên tránh những biểu hiện nể nang, đố kỵ; tránh cách làm theo kiểu áp đặt, ưu ái, dễ gây tổn thương cho đội ngũ trí thức và sẽ không thu hút được họ.

Thứ ba, các cấp lãnh đạo cần coi trọng vai trò, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức khác. hội viên, nơi tập hợp các trí thức từ Trung ương đến địa phương. Ban hành quy chế bảo đảm môi trường dân chủ, tự do học thuật, thành lập các tổ chức để trí thức lao động, cống hiến; thường xuyên mở các diễn đàn để lắng nghe ý kiến ​​đóng góp của trí thức.

GIÁO SƯ HỘI – BÁC SĨ BÙI TRUNG HƯNG (ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI)

Leave a Reply

Your email address will not be published.