Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Công văn – Kỹ thuật Sản xuất

Rate this post

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Quốc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Điều hành (BMĐH).); Ông Trần Văn Vinh – Máy trưởng; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Vietsovpetro, Công đoàn Bộ phận, Chi bộ Kỹ thuật BMDH; cùng toàn thể các đồng chí Đảng ủy viên Chi bộ DT-KTSX-AT.

Đại hội Chi bộ BD-KTSX-AT được Đảng ủy BMĐU chọn là Đại hội điểm của Liên doanh Vietsovpetro, được truyền hình trực tiếp đến các chi bộ trong Vietsovpetro (khoảng 140 điểm cầu) và dự trực tiếp. đại diện cán bộ phụ trách chuyên môn của các chi bộ dự đại hội các chi bộ trực thuộc.

Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Đại hội đồng.
Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Chi bộ ĐT-KTSX-AT là chi bộ trực thuộc Đảng bộ BMĐH, có 25 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là trong đợt bùng phát dịch Covid-19, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phòng ban. / các bộ phận phụ trách; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chi bộ đã triển khai cập nhật kiến ​​thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp; động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức và kỷ luật cao. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy Trường ĐHBK gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Trong quá trình sinh hoạt chi bộ luôn chú trọng cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; các thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Chi bộ xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác năm, chú trọng duy trì sinh hoạt chuyên đề. Công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt tư tưởng, giữ gìn nề nếp, chế độ công tác được thực hiện tốt.

Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Đại hội.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, Chi bộ KTX-AT đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025 là chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn thể Đảng viên; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát huy tính sáng tạo, dân chủ, đoàn kết thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; phổ biến, quán triệt đầy đủ các văn bản, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên. Trong sinh hoạt chính trị, phấn đấu Đảng viên luôn thấm nhuần và học tập làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận 21 Trung ương 4 khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ”trong Đảng. nội bộ. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa” để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 100% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp ít nhất 01 đảng viên mới; quản lý và phân công nhiệm vụ đối với đảng viên theo đúng quy định của điều lệ đảng và chức năng, nhiệm vụ của đảng viên theo quy định về chức danh; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với toàn thể đảng viên.

Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Đồng chí Trần Văn Vinh – Máy trưởng Vietsovpetro phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Văn Vinh – Kỹ sư trưởng Vietsovpetro đánh giá cao những kết quả mà Chi cục Kỹ thuật-KTSX-AT đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo cụ thể cho CN trong công tác đảm bảo an toàn lao động, duy trì hoạt động liên tục của các công trình biển và hệ thống đường ống ngầm, hoàn thành kế hoạch, tiết giảm chi phí. chi phí sản xuất.

Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Đ / c Trần Quốc Thắng – Bí thư Đảng ủy BMUD phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Quốc Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Vietsovpetro, Bí thư Đảng ủy BMĐH đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Cục DT-KTTSX-AT trên các lĩnh vực. khu làm việc. Đồng chí đánh giá, Chi bộ Đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội, xứng đáng là chi bộ gương mẫu của Đảng bộ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Cục DT-KTTSX-AT đã nêu trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, đồng chí Trần Quốc Thắng lưu ý, chi bộ DT-KTTSX-AT. Đặc biệt chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong bối cảnh giá dầu có nhiều thách thức, mở rộng địa bàn hoạt động, tăng trữ lượng trong thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Thắng tin tưởng Đảng đoàn Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng đoàn Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Bỏ phiếu bầu Đảng bộ Chi bộ. DT-KTSX-AT hạn mới.
Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Chia tay các đồng chí không tái cử nhiệm kỳ 2022-2025.
Vietsovpetro đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Văn nghệ - Kỹ thuật Sản xuất - An toàn
Chi bộ DT-KTTSX-AT nhiệm kỳ mới đã ra mắt Đại hội.

Hoài Vũ – Lan Hương

Leave a Reply

Your email address will not be published.