Viglacera (VGC) thắng lớn nhờ Kính xây dựng và Bất động sản, lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch năm

Rate this post

Ngày 4/7/2022, Tổng công ty Viglacera (mã CK: VGC) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.

Báo cáo tại đại hội, 6 tháng đầu năm, Viglacera vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 174% kế hoạch 6 tháng; lợi nhuận công ty mẹ đạt 233% kế hoạch 6 tháng, đạt 116% kế hoạch năm. Đóng góp lớn vào kết quả này là ngành Kính xây dựng và Bất động sản của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Viglacera đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.700 tỷ đồng, doanh thu 15.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 34% so với thực hiện năm 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.200 tỷ đồng, doanh thu 6.500 tỷ đồng, tăng lần lượt 4% và 17% so với năm 2021.

Chưa đưa ra con số cụ thể, nhưng biểu đồ do Viglacera cung cấp cũng cho thấy ước tính lợi nhuận hợp nhất 6 tháng đã vượt kế hoạch năm. Quý I, lợi nhuận trước thuế của Viglacera đạt kỷ lục hơn 900 tỷ đồng, như vậy quý II ước đạt hơn 800 tỷ đồng.

Viglacera (VGC) thắng lớn nhờ Kính xây dựng và Bất động sản, lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch năm - Ảnh 1.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2022, với bối cảnh chiến tranh leo thang, giá nguyên vật liệu và chi phí vận tải tăng cao, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Viglacera sẽ chủ động rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng đối với từng nhóm ngành nghề, chi tiết từng đơn vị thành viên để đảm bảo Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.

Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo toàn Tổng công ty lập kế hoạch chi tiết, bám sát chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022; tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, phát triển thị trường trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu; Chủ động điều tiết và kiểm soát các hoạt động sản xuất; Xây dựng kế hoạch chi tiết đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài và chủ động trước mọi diễn biến của thị trường trong thời gian tới.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Viglacera tin tưởng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sẽ là tiền đề tạo đà phát triển trong những năm tới. tiếp theo.

Viglacera (VGC) thắng lớn nhờ Kính xây dựng và Bất động sản, lợi nhuận 6 tháng vượt kế hoạch năm - Ảnh 2.

https://cafef.vn/viglacera-vgc-thang-lon-nho-kinh-xay-dung-va-bat-dong-san-loi-nhuan-6-thang-vuot-ke-hoach-nam-20220705092218095. chn

Huyền Trang

Theo Đời sống kinh tế

Leave a Reply

Your email address will not be published.