XHTT – Báo Bắc Ninh

Rate this post

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các cơ quan ban ngành. cá nhân và sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ, công nhân viên trong ngành BHXH, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu phát triển về số lượng người tham gia đều cao, quyền lợi của người tham gia được đảm bảo kịp thời.

Người lao động phường Thị Cầu (TP Bắc Ninh) xin xác nhận của cơ quan chức năng để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2022, bên cạnh những thuận lợi, ngành BHXH cũng gặp không ít khó khăn như: Khối lượng công việc ngày càng tăng do số người tham gia tăng nhanh, đồng thời giải quyết nhiều công việc. phát sinh. Dịch COVID-19 còn ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp và đời sống của người lao động. Bên cạnh những doanh nghiệp đang thực sự khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều doanh nghiệp lợi dụng lý do dịch để chậm đóng BHXH, BHYT. chỉ làm việc mà không phối hợp thông báo với cơ quan BHXH nên khó tiếp cận để đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng. Việc chấp hành pháp luật BHXH, BHYT của một số doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chưa cao, thể hiện ở việc một số đơn vị báo tăng, giảm, điều chỉnh mức đóng chưa kịp thời; Một số đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn với thời gian dài. Một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được giao quyền tự chủ, phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, tăng nguồn thu và tăng sử dụng dịch vụ kỹ thuật. Chính sách KCB trực tuyến dẫn đến số lượt KCB tăng, khó kiểm soát thanh toán.
Để công tác triển khai chính sách trên địa bàn đạt kết quả tích cực, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Ngành tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện chính sách tham gia BHXH, BHYT. Công tác tuyên truyền chính sách đến người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, trong đó trọng tâm là đối tượng lao động phi chính thức, tại các hoạt động như Ngày Quốc giỗ. Tháng Công nhân, Tháng vận động thực hiện BHXH toàn dân … Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, cải cách hành chính, ứng dụng CNTT tạo điều kiện thuận lợi cho các tập thể, cá nhân tham gia. Ngành cũng phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao. Với nhiều nỗ lực, 6 tháng đầu năm, công tác phát triển đối tượng, thu gom, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, đến nay, toàn tỉnh có 10.378 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN (số đơn vị tham gia BHXH bắt buộc là 8.821 đơn vị), tăng 422 đơn vị so với tháng 12 năm 2021. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.384.800 người, tăng 29.740 người (tăng 2,19%) so với cùng kỳ năm trước, đạt 96,16% kế hoạch năm. Doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 5.244 tỷ đồng, tăng 140,2 tỷ đồng (tăng 2,75%) so với cùng kỳ năm trước. Công tác chi trả BHXH, BHTN và quản lý người hưởng được thực hiện tốt, thực hiện tốt việc tiếp nhận, cấp phát kinh phí kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng, đảm bảo an toàn. Ước tính 6 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh sẽ chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho các đối tượng với tổng số tiền hơn 4 nghìn tỷ đồng, chi KCB, BHYT là 617 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, BHXH tỉnh cũng đã tiếp nhận, xử lý 258 hồ sơ hưởng BHXH, trợ cấp BHXH hàng tháng; 706 người hưởng trợ cấp một lần. Có 180.696 lượt người hưởng chế độ ốm đau, 21.571 lượt người hưởng chế độ thai sản, 7.357 lượt người nghỉ dưỡng sức và 3.400 lượt người hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Trong thời gian tới, ngành BHXH sẽ tập trung một số giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, kế hoạch đề ra đến năm 2022. Trong đó, đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Ngành sẽ báo cáo, tham mưu cho các tỉnh, huyện, thành phố về tình hình thực hiện công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động thực hiện đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động. Đặc biệt, các đơn vị đăng ký kinh doanh đã đi vào hoạt động và có ký hợp đồng lao động cần nghiêm túc thực hiện việc kê khai, đóng BHXH, BHYT bắt buộc. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 / NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia BHXH, BHYT tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện đổi mới phương thức thông tin, truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với nội dung và hình thức phù hợp với từng đơn vị cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, Đảng viên. người lao động và người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHXH trong hệ thống an sinh xã hội.
Về công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, tập trung đôn đốc thu hồi nợ tại các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước và quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm. , không để phát sinh nợ. ; phân loại nợ theo khối, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ đạo cán bộ chuyên trách quản lý thu bám sát đơn vị, đôn đốc đơn vị sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định. Ngoài ra, ngành phối hợp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, kiên quyết xử lý các đơn vị vi phạm chính sách BHXH, BHYT.

Leave a Reply

Your email address will not be published.