Bộ GD & ĐT: Thí sinh lưu ý thời hạn để tránh rủi ro kỹ thuật

Rate this post

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn số 3883 / BGDĐT-GDDH về việc triển khai công tác tuyển sinh đại học; Tuyển sinh cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non năm 2022 vào các trường đại học, học viện, trường đại học, trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục mầm non và các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu các Sở GD-ĐT tăng cường công tác truyền thông, khuyến cáo, nhắc nhở để thí sinh biết và thực hiện đúng phương án tuyển sinh năm 2022, tránh nhầm lẫn, sai sót, thất thoát. tận dụng cơ hội để áp dụng.

Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2022 phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD & ĐT (trừ các thí sinh được tuyển thẳng theo Điều 8 của Quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên Hệ thống) .

Thí sinh cần hoàn thành thủ tục đăng ký một cách chính xác, làm thủ tục đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến sau đó đăng xuất khỏi Hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra kết quả đã đăng ký và thực hiện điều chỉnh. Sau khi nộp hồ sơ xét tuyển, học sinh tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng (trong thời gian quy định) không giới hạn số lần.

Đặc biệt chú ý đến thời hạn để tránh rủi ro kỹ thuật nếu có. Vui lòng đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn 5h00 ngày 20/8/2022. Từ ngày 21/8 đến 5h00 ngày 28/8/2022, nộp lệ phí xét tuyển cho những thí sinh có nguyện vọng sử dụng kết quả cao. thi tốt nghiệp của trường để đăng ký xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định của cơ sở đào tạo). Trước 5h00 ngày 30/9/2022, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học, nhập học trước ngày 16/9/2022 và không được kết thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc tuyển sinh trước ngày 16/9/2022. 5 giờ 00 phút ngày 30/9. , Năm 2022.

Đồng thời, đề nghị cơ sở đào tạo chỉ tổ chức tuyển sinh đối với những ngành nghề có đủ điều kiện theo quy định, đối với những ngành buộc phải dừng tuyển sinh cần thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. điều chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo để thí sinh kịp thời điều chỉnh sang ngành học, cơ sở đào tạo khác.

Các cơ sở đào tạo khẩn trương rà soát danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, nếu thí sinh chưa đăng ký trên Hệ thống hoặc chưa đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển tại cơ sở đào tạo nhưng đã đăng ký trên Hệ thống. hệ thống, hoặc có thể đăng ký sai với thông tin của ngành được xét tuyển, thông báo cho thí sinh vào đăng ký hoặc để sửa sai và đăng ký lại.

Các cơ sở đào tạo tổ chức xét tuyển sớm và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện (trừ điều kiện tốt nghiệp) phải tải lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh đã đăng ký xét tuyển. (không phụ thuộc vào thứ tự đăng ký của ứng viên); không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống mới được xét tuyển; tuyệt đối không phúc khảo (tăng, giảm mức điểm trúng tuyển) để loại hoặc tăng điểm thí sinh.

Các cơ sở đào tạo được tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành / nhóm ngành đào tạo của cơ sở đào tạo. Nếu cơ sở đào tạo xác định danh sách dự kiến ​​trúng tuyển không sát với thực tế, dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đăng ký thì cơ sở đào tạo và các cá nhân có liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm. Những cơ sở đào tạo không đủ chỉ tiêu trong đợt đầu tiên được tiếp tục xét các đợt bổ sung.

Đặc biệt, quán triệt và thực hiện thống nhất quy định danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức vào cơ sở đào tạo là danh sách thí sinh được hệ thống xử lý hồ sơ gửi về cơ sở đào tạo (Căn cứ vào danh sách trúng tuyển). dự kiến ​​trúng tuyển vào Hệ thống do cơ sở đào tạo tải lên) sau đợt lọc ảo cuối cùng vào ngày 15/9/2022, các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được phép điều chỉnh danh sách trúng tuyển của chính thức này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *