Có 10 đêm hò hét, hát chòi tuyên truyền BHXH tự nguyện | Báo Quảng Nam TRỰC TUYẾN

Rate this post

BHXH tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 10 đêm hát chòi tuyên truyền về BHXH tự nguyện trên toàn tỉnh tại các địa phương: Tây Giang, Quế Sơn, Phú Ninh, Hiệp Đức, Tiên Phước, Tam Kỳ, Đại Lộc, Núi Thành.

Thông qua loại hình nghệ thuật dân ca ví, giặm, cơ quan BHXH đã truyền tải thông điệp đến người dân một cách gần gũi và dễ hiểu nhất. Nội dung gồm “Tham gia BHXH là đầu tư cho tương lai”; “BHXH giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro trong cuộc sống”, “Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình”…

Qua đó, giúp người dân và người lao động hiểu rõ quyền lợi khi được Nhà nước hỗ trợ 40% đối với hộ nghèo, 35% đối với hộ cận nghèo và 15% đối với các đối tượng khác khi tham gia BHXH tự nguyện. Những buổi tuyên truyền mới này đã thu hút đông đảo người dân xem, nghe và tham gia chủ trương.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *