Có đáng xem Zatch Bell không?

Rate this post

Vâng, cái đáng xem là Zatch Bell. Câu chuyện chính là Mamodo. Các nhân vật chính là Gash Bell, Parco Folgore, Kanchomé, Suzume Mizuno.

Chuông Zatch có đáng xem không?

Vâng, cái đáng xem là Zatch Bell. Câu chuyện chính là Mamodo. Các nhân vật chính là Gash Bell, Parco Folgore, Kanchomé, Suzume Mizuno, Megumi Ooumi, Kiyomaro Takamine, Tio và Umagon.

chuông zatch, mamodo chuông zatch, nhân vật chuông zatch


Nội dung của Zatch Bell!

Một con quỷ nhỏ tên là Gash Bell đã được giao cho Takamine Kiyomaro, một người đàn ông u sầu và không quan tâm đến phần còn lại của thế giới.

Anh ta không biết rằng Gash đang trong một cuộc đấu tranh khốc liệt để xác định ai sẽ kiểm soát thế giới quỷ. Mỗi con quỷ phải chọn một chủ nhân trên Trái đất và tham gia chiến đấu với những con quái vật khác cho đến khi một con chiếm ưu thế.

Trải qua nhiều xung đột, Takamine đảm nhận vai trò chủ nhân của Gash và dạy anh ta giá trị của lòng dũng cảm và tình bạn thân thiết.

nhân vật chuông zatch, chuông zatch, konjiki no gash bell!!

Phần kết luận

Câu chuyện trọng tâm là chế độ. Gash Bell, Parco Folgore, Suzume Mizuno, Megumi Ooumi, Kiyomaro Takamine, Tio và Umagon là những nhân vật chính. Do nhiều tranh chấp của họ, Takamine nhận vị trí chủ nhân của Gash.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *