SPARTACUS: Một bộ phim truyền hình mới lấy bối cảnh trong bóng tối của Rome đang được phát triển tại Starz từ Steven S. DeKnight

Rate this post

SPARTACUS: Một bộ phim truyền hình mới lấy bối cảnh trong bóng tối của Rome đang được phát triển tại Starz từ Steven S. DeKnight

Sê-ri Spartacus mới đang được phát triển tại Starz —
ngôi sao đã thông báo rằng họ đang phát triển một loạt phim mới lấy bối cảnh trong vũ trụ Spartacus. Steven S DeHiệp Sĩngười đã tạo ra, viết và điều hành sản xuất bản gốc Spartak loạt phim sẽ được trình chiếu và điều hành sản xuất loạt phim này lấy bối cảnh “bên dưới cái bóng báo trước của Rome.” Báo chí mới […]

Tiếp tục đọc: SPARTACUS: Một bộ phim truyền hình mới lấy bối cảnh trong bóng tối của Rome đang được phát triển tại Starz từ Steven S. DeKnight

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *