Thu nhập của người lao động trong ngành nào tăng mạnh nhất trong 6 năm qua?

Rate this post

Báo cáo cho thấy, thu nhập hàng tháng của người lao động trong các doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong giai đoạn 2015-2020.

Theo loại hình doanh nghiệp, thu nhập hàng tháng của người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tăng 1,4 lần trong giai đoạn 2015 – 2020, từ 7,5 triệu đồng / người (2015) lên 10,5 triệu đồng / người ( Năm 2020).

Cũng trong thời gian này, thu nhập hàng tháng của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 6,2 triệu đồng / người lên 8,2 triệu đồng / người trong vòng 6 năm. Trong khi đó, thu nhập hàng tháng của người lao động trong doanh nghiệp Nhà nước tăng từ 9,5 triệu đồng / người lên 15,3 triệu đồng / người.

Theo khu vực kinh tế, nhân viên làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức tăng thu nhập cao nhất trong vòng 6 năm. Năm 2015, bình quân một lao động trong ngành này có thu nhập gần 16 triệu đồng / tháng và tăng vọt lên gần 22 triệu đồng / tháng vào năm 2017. Đến năm 2020, lao động trong ngành này có thu nhập bình quân hàng tháng. thu nhập hơn 25 triệu đồng, tăng 1,6 lần so với năm 2015.

Cụ thể, TNBQ của người lao động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm, BHXH) năm 2020 là 25,3 triệu đồng / tháng, gấp 1,6 lần so với năm 2015.

Thu nhập của người lao động trong lĩnh vực bảo hiểm, tái bảo hiểm, bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc) năm 2015 đạt hơn 21 triệu đồng / người / tháng. Đến năm 2020, thu nhập này sẽ tăng gấp 1,5 lần, đạt hơn 32 triệu đồng / người / tháng.

Thu nhập của người lao động trong ngành nào tăng mạnh nhất trong 6 năm qua?  - Ảnh 1.

Nguồn: GSO

Ngành có mức tăng thu nhập lớn thứ hai là sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí. Năm 2020, lao động ngành này có thu nhập hàng tháng trên 12,2 triệu đồng / người, tăng 1,53 lần so với năm 2015.

Công nghiệp chế biến, chế tạo cũng là một ngành có mức tăng thu nhập cao. Cụ thể, năm 2020, thu nhập hàng tháng của một lao động trong ngành này sẽ đạt hơn 9 triệu đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2015.

Trong nhóm ngành này, lao động sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy có mức tăng thu nhập cao nhất với 1,49 lần, từ 6,5 triệu đồng / người / tháng năm 2015 lên 9,6 triệu đồng / người / tháng năm 2015. Sản xuất, chế biến thực phẩm cũng là lĩnh vực lao động có mức thu nhập tăng cao từ 6,4 triệu đồng / người / tháng (năm 2015) lên 9,5 triệu đồng / người / tháng (năm 2020). ).

Ngoài ra, lực lượng lao động nông, lâm, ngư nghiệp, khai khoáng cũng có nhiều thay đổi về thu nhập khi TNBQ năm 2020 tăng 1,35 lần so với năm 2015.

Ngoài ra, lao động vận tải hàng không có mức thu nhập giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm trở lại đây. Năm 2015, thu nhập hàng tháng của người lao động đạt 24,5 triệu đồng và tăng lên 29,6 triệu đồng vào năm 2019. Tuy nhiên, đến năm 2020, mức thu nhập của người lao động trong ngành sẽ giảm xuống còn 18,5 triệu đồng. / người / tháng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *