Trường hợp, thủ tục thu hồi tài sản tại cơ quan Nhà nước

Rate this post

Các trường hợp thu hồi tài sản tại cơ quan Nhà nước? Thủ tục thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước?

Tài sản là một trong những loại tài sản có số lượng và quy mô lớn, được sử dụng tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.Mục tiêu máy chủ cho hoạt động quản lý, làm việc, điều chỉnh mọi hoạt động trong nước máy và hỗ trợ quản lý, giám sát các tổ chức cơ quan. Tuy nhiên, khi tài sản không đáp ứng nhu cầu sử dụng cũng như chức năng của nó thì nhà nước sẽ tiến hành ra quyết định thu hồi. Như vậy, trường hợp, thủ tục thu hồi tài sản tại cơ quan nhà nước? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

– Luật quản lý sử dụng tài sản ban hành ngày 21/6/2017;

Nghị định số 151/2017 / NĐ-CP quy định chi tiết một số điều hành của Luật quản lý, sử dụng tài sản;

Radio Total Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Các trường hợp thu hồi tài sản tại cơ quan Nhà nước:

Căn cứ tại Khoản 1, Điều 41 của Quản lý Luật, sử dụng tài sản quy định các trường hợp được thu hồi tài sản như sau:

A, work Trụ sở không sử dụng liên tục quá 12 tháng. Trụ sở bao gồm các công việc, đại diện cho Nhà nước Việt Nam như Lãnh sự quán, Đại sứ quán, Cơ quan ngoại giao, Tòa án nhân dân, trụ sở ban nhân dân,…

Hai, được Nhà nước giao trụ sở mới hoặc đầu tư xây dựng trụ sở khác để thay thế. Trường hợp xảy ra khi trụ sở làm việc, cơ quan nhà nước bị hư hỏng, hoặc không còn phù hợp thực tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, người phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí, xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng…

Ba, tài sản được sử dụng sai đối tượng, tiêu chuẩn, định mức; use bad target, cho mượn. Ví dụ: Nhà nước hỗ trợ phương tiện vận chuyển, bộ phận đưa đón, lượng dư tuần sẽ được nhà nước có quyết định thu hồi, hoặc nhưng công ty quản lý thiết bị cơ sở không phù hợp with people.

Bốn, chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng tài sản để bảo đảm thực hiện dịch vụ sai quy định; use tài sản vào mục tiêu kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định;

Xem thêm: Trình tự, thủ tục bán thanh lý tài sản của cơ quan Nhà nước

Năm, tài sản đã được giao, được xây dựng đầu tư, mua sắm nhưng không có yêu cầu sử dụng hoặc sử dụng, khai thác không hiệu quả hoặc giảm nhu cầu sử dụng thay đổi tổ chức máy, thay đổi chức năng chức năng, nhiệm vụ;

Sau đó, phải thay thế yêu cầu thay đổi mới kỹ thuật, công nghệ theo sự định đoạt của cơ quan, người có quyền thẩm định. Thiết bị trang hỗ trợ phục vụ công việc quản lý, bảo vệ quyền biển đảo, cung cấp tàu đi tuần tra, cứu hộ tại các tỉnh phát triển du lịch…

Bảy, cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước. Nhà nước giao tàu để đi tuần trên biển, hỗ trợ đưa đón, đại sứ, thủ tướng.

Tám, khác trường theo quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thu hồi tài sản công tại cơ quan Nhà nước:

Thứ nhất, trường hợp cơ quan nhà nước được quản lý, sử dụng tài sản tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản sản xuất như sau :

Cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền thu hồi tài sản theo quy định các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 Nghị định 151/2017 / NĐ-CP xem xét, quyết định.

Một, hồ sơ đề nghị trả lại tài sản cho Nhà nước bao gồm:

– Văn bản đề nghị trả lại tài sản của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản. (01 bản chính);

Xem thêm: Quy định về mua sắm tài sản nhà nước, mua sắm tài sản công

– Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý trên (nếu có) (01 bản chính);

– Danh mục tài sản đề nghị trả lại cho Nhà nước (chủng loại, số lượng; trạng thái; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán) (01 bản chính);

– Khác hồ sơ có liên quan đến đề nghị trả lại tài sản (nếu có) (01 bản sao).

Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận đủ ngày hợp lệ hồ sơ của cơ quan hoặc người có quyền thẩm định.

Hai, chủ yếu nội dung của quyết định thu hồi tài sản bao gồm:

– Tên cơ quan nhà nước có tài sản thu hồi ví dụ Ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Tòa án nhân dân thành phố Tam Kỳ…

– Danh mục tài sản thu hồi bao gồm các nội dung như chủng loại, số lượng; nguyên giá trị, giá trị còn lại trong kế toán; lý do thu hồi;

– Trách nhiệm tổ chức thực hiện;

Xem thêm: Tài sản là gì? Quy định sử dụng và quản lý tài sản?

This quyết định sẽ được thiết lập khi có căn cứ cho rằng tài sản của nhà nước đang thuộc đối tượng bị thu hồi khi không đáp ứng nhu cầu sử dụng ban đầu. The give up the documented to the item that being used to be itemed to bereded chi tiết.

Ba, autocad of the recovery

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định thu hồi tài sản của cơ quan, người có quyền thẩm định, cơ quan nhà nước có tài sản thu hồi thực hiện bàn giao đầy đủ tài sản và hồ sơ có liên quan to tài sản cho cơ quan được thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản, cụ thể như sau:

– Bàn giao cho cơ quan được thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản cụ thể là Bộ trưởng Bộ tài chính giao cho cơ quan quản lý tài sản thuộc Bộ giúp Bộ trường Bộ tài chính đối với tài sản do Bộ trưởng Tài chính quyết định thu hồi;

– Bàn giao cho cơ quan được thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản cụ thể là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương giao một cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Bộ, cơ quan trung ương làm chủ mối giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương đối với tài sản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương quyết định thu hồi;

– Bàn giao cho Sở Tài chính đối với tài sản do cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp tỉnh quyết định thu hồi;

– Bàn giao cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện đối với tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã quyết định thu hồi;

Bốn, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tiếp nhận tài sản bị thu hồi, cơ quan được thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản đối với việc xác nhận quyền quy định trên có trách nhiệm thiết lập phương pháp xử lý theo các quy định format is QUY ĐỊNH tại khoản 4, điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản hoặc thiết lập phương án khai thác, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định;

Xem thêm: Làm thất thoát tài sản có được quyền hưởng lương không?

Căn cứ quyết định phương pháp xử lý, phương pháp khai thác tài sản thu hồi của cơ quan, người có quyền thẩm định, cơ quan được thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Quản lý , use tài sản và quy định tại Nghị định 151/2017 / NĐ-CP.

Năm, tài sản thu hồi được xử lý như sau:

Căn cứ tại khoản 4, Điều 41 Luật quản lý sử dụng tài sản quy định các hình thức sau khi tài sản sản xuất được thu hồi bao gồm:

– Giao cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định tại Điều 29 của Luật quản lý sử dụng tài sản bao gồm sản xuất các loại như tài sản do Nhà nước đầu tư xây dựng, mua sắm, tài sản thu hồi, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, đất được giao để xây dựng trụ sở và tài sản khác theo quy định của pháp luật.

– Điều chỉnh theo quy định tại 42 Luật quản lý sử dụng tài sản. Việc chuyển tài sản chỉ được thực hiện giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, trừ các đặc quyền của trường mà Thủ tướng Chính phủ quyết định các vấn đề của Bộ tài chính trên các đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan.

– Bán, thanh lý theo quy định tại Điều 43 và Điều 45 của Luật quản lý sử dụng tài sản công. Việc bán tài sản được thực hiện theo hình thức bán đấu giá cho các doanh nghiệp, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp bán các loại tài sản có giá trị nhỏ thì sẽ bán theo niêm yết giá niêm yết hoặc chỉ bán theo quy định của phủ Chính. Đối với công việc thanh lý sẽ được áp dụng trong các công ty hợp tác đã hết thời hạn sử dụng, chưa hết thời hạn sử dụng nhưng bị hư hỏng mà không thể sửa chữa được hoặc sửa chữa không có hiệu quả hoặc trong trường hợp nhà làm việc hoặc tài sản khác liên kết với đất phải phá bỏ theo sự định đoạt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Và công việc thanh lý sẽ được áp dụng dưới các hình thức phá hủy, hủy bỏ, vật liệu, tư liệu thu hồi từ quá trình hủy bỏ, hủy bỏ tài sản được xử lý hoặc bán.

– Tiêu hủy theo quy định tại Điều 46 của công ty Luật quản lý tài sản. Hủy bỏ hình thức sẽ phụ thuộc vào từng loại tài liệu mà áp dụng tiêu chuẩn hình thức, bao gồm: sử dụng hóa chất, sử dụng biện pháp biện pháp học tập, hủy bỏ, hủy chôn lấp và các hình thức khác theo quy định của pháp luật luật.

Ngoài 4 cấu hình được áp dụng sau khi thu hồi tài sản nêu trên, tùy thuộc vào từng loại tài sản, bản chất, cấu hình, thời gian sử dụng, giá trị mà nhà nước áp dụng hình thức xử lý khác phù hợp như cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê lại để sử dụng, tặng cho,… Dù áp dụng bất kỳ hình thức nào thì đều đảm bảo áp dụng đúng đối tượng, tránh lãng phí và sai đối tượng áp dụng.

Xem thêm: Thu chi, quản lý tài sản, kế toán ngân sách nhà nước

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Dương Gia về trường hợp, thủ tục thu hồi tài sản tại cơ quan Nhà nước. Trường hợp có thắc mắc mọi người có thể liên hệ theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ tư vấn và chi tiết hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *