Vòng 2, Ngày 3 – Bên dưới mớ rối rắm

Rate this post

Hôm nay là Ngày thứ 3 của Vòng 2 Giải đấu #AniMarchMadness của chúng tôi!

Chúng ta có bốn trận đấu mới bao gồm Bocchi the Rock, kẻ yếu hơn bất ngờ ở vòng trước trong một trận đấu khó khăn.

Kiểm tra chúng ở đây và tất cả trên các tài khoản xã hội của chúng tôi.

Bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu thường xuyên, bỏ phiếu ở mọi nơi!

#Anime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *