Alibaba, ByteDance đều vừa bàn giao dữ liệu thuật toán cho chính phủ Trung Quốc

Rate this post

Ali Baba

nguồn hình ảnh, những hình ảnh đẹp

Những gã khổng lồ internet của Trung Quốc như Alibaba, ByteDance – chủ sở hữu Tiktok và Tencent đã lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về các thuật toán của họ với các cơ quan quản lý nhà nước Trung Quốc.

Các thuật toán xác định những gì người dùng có thể nhìn thấy và theo thứ tự mà họ nhìn thấy – và rất quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của các nền tảng truyền thông xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *