AniMarch Madness 2023: Vòng đấu thứ 64

Rate this post

Các trận đấu play-in của chúng ta đã hoàn tất và trường 64 cho AniMarch Madness đã được thiết lập! Kiểm tra khung của chúng tôi dưới đây:

Vòng một bắt đầu vào Thứ hai. Nhận được thổi phồng, folks! Tôi nghĩ đây sẽ là giải đấu nổi bật nhất của chúng tôi! Theo dõi chúng tôi tại Instagram, Facebook, Twitter, bất hòavoi răng mấuđể bỏ phiếu thông qua tất cả các nền tảng khác nhau của chúng tôi.


AniMarch Madness 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *