Cách sửa lỗi cho thú cưng Ninja Legends và sửa lỗi cho thú cưng Ninja Legends mới nhất

Rate this post

cách sửa lỗi vật nuôi Ninja Legends và sửa lỗi vật nuôi Ninja Legends mới nhất

5. Liên kết tải xuống

cách sửa lỗi vật nuôi ⚡ Ninja Legends và sửa lỗi vật nuôi ⚡ Ninja Legends

Lỗi ở đây là mỗi khi Nick khác đưa cho thú cưng Nick của mình một Bug Pahi 3 thì anh ta sẽ rời khỏi trò chơi nếu không thì thú cưng sẽ biến mất. Có bug thì phải rời game, nếu không sẽ không mất pet.

cách sửa lỗi vật nuôi ⚡ Ninja Legends và sửa lỗi vật nuôi ⚡ Ninja Legends “, Lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YxSqhdApjGc

Thẻ: #bug #pet #Ninja #Leosystem #fix # cách #bug #pet #Ninja #Leosystem

Từ khóa: sửa lỗi,[vid_tags]

5. Liên kết tải xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *