Cách xem tin nhắn đã khôi phục trên Messenger trên điện thoại Android

Rate this post

Trên điện thoại Realme có công cụ xem tin nhắn Messenger mà người khác đã xóa, được hãng tùy biến trên hệ điều hành Android.

Trong nhiều trường hợp, người dùng Facebook có thể muốn xem tin nhắn Messenger mà người khác đã thu hồi. Một số phần mềm mở rộng trình duyệt Chrome hỗ trợ khá tốt điều này. Nhưng trên điện thoại, không có công cụ nào hiệu quả như vậy ngoại trừ tính năng mà Realme phát triển độc quyền trên hệ điều hành. Android sự tùy biến.

Cách xem tin nhắn đã khôi phục trên Realme Messenger

Để xem tin nhắn Messenger đã xóa trên điện thoại Realme, người dùng vào ứng dụng “Cài đặt”, chọn “Thông báo và thanh trạng thái” => “Cài đặt khác”. Sau đó, bật tùy chọn “Lịch sử thông báo”.

Cách xem tin nhắn đã khôi phục trên Messenger trên điện thoại Android
Người dùng vào ứng dụng “Cài đặt”, chọn “Thông báo và thanh trạng thái” => “Cài đặt khác”.

Cách xem tin nhắn đã khôi phục trên Messenger trên điện thoại Android
Bật tùy chọn “Lịch sử thông báo”.

Khi chọn mục Messenger (bấm vào mũi tên xuống), người dùng sẽ thấy tất cả các tin nhắn đã được khôi phục.

Cách xem tin nhắn đã khôi phục trên Messenger trên điện thoại Android
Khi chọn mục Messenger (bấm vào mũi tên xuống), người dùng sẽ thấy tất cả các tin nhắn đã được khôi phục.
Cách xem tin nhắn đã khôi phục trên Messenger trên điện thoại Android

Anh hùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *