Cơ quan An ninh xã hội Việt Nam đã xác minh hơn 50 triệu thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Rate this post

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh (trái) kiểm tra hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin của ngành.

Trong quý III / 2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm với các nhiệm vụ: thay đổi, tổng thể hóa các nội dung liên quan; xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về cấu hình thông điệp dữ liệu; hoàn thiện Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trong các hệ thống phần mềm nghiệp vụ và từ cơ sở dữ liệu tập trung của ngành; phối hợp với các bộ, ngành liên quan xác định các khái niệm …

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, ngành tiếp tục được đẩy mạnh, như: Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp để tiếp nhận, liên thông dữ liệu đăng ký. đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em; kết nối với Tổng cục Thuế để rà soát, khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; kết nối với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thiện dữ liệu về học sinh; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); kết nối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nắm tình hình đăng ký thành lập doanh nghiệp có tham gia BHXH, BHYT; chia sẻ dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT; bàn giao cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT cho Bộ Y tế để xây dựng hồ sơ sức khỏe; nhận dữ liệu bảo lưu, dữ liệu thẻ BHYT từ BHXH Bộ Quốc phòng…

Thực hiện Quyết định số 06 / QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, với tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) đã được BHXH Việt Nam đặc biệt quan tâm và triển khai.

Tính đến ngày 18/9/2022, Hệ thống BHXH Việt Nam đã xác thực 50.545.888 thông tin nhân khẩu có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, BHXH Việt Nam cũng đã cung cấp, chia sẻ trên 60.317.337 lượt hồ sơ thông tin BHXH, BHYT cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cũng tính đến ngày 18/9/2022, trên toàn quốc có 11.190 cơ sở KCB BHYT thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip KCB BHYT (chiếm khoảng 88% tổng số cơ sở KCB BHYT). trên toàn quốc) với 1.797.501 lượt tìm kiếm.

Trong quý III / 2022, BHXH Việt Nam đã cung cấp thành công dịch vụ công (DVCTT) cấp đổi thẻ BHYT hộ gia đình được miễn giảm trên Cổng Dịch vụ BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng DVCTTQG. Tính đến hết ngày 18/9/2022, đã có 154 lượt cấp đổi thẻ BHYT hộ gia đình giảm mức đóng được Hệ thống BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết.

Ngoài ra, các nhiệm vụ của Đề án 06 như: Liên thông đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; Liên hệ đăng ký khai tử – Bỏ hộ khẩu thường trú – Trợ cấp mai táng phí; Triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc học dựa trên thông tin sinh trắc học được tích hợp trên chip CCCD và trên dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp “Giải quyết trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng DVCTTQG… tiếp tục được BHXH Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục triển khai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *