CONSECRATION (2023) Movie Trailer 2: Jena Malone khám phá ra vụ giết người, báng bổ và quá khứ của cô khi đến thăm một Tu viện

Rate this post

CONSECRATION (2023) Movie Trailer 2: Jena Malone khám phá ra vụ giết người, báng bổ và quá khứ của cô khi đến thăm một Tu viện

Thánh hiến Trailer 2 —
Phim IFC đã phát hành Trailer phim thứ hai Consecration (2023) Trailer phim đã được phát hành. Xem ở đây đầu tiên hiến dâng Trailer phim. Phi hành đoàn
Christopher Smith‘S hiến dâng ngôi sao Jena Malone, Danny Huston, Janet SuzmanIan Pirie.
đầu bếp laurie và Christopher Smith đã viết kịch bản cho hiến dâng. “Được sản xuất bởi Laurie Cook, […]

Tiếp tục đọc: CONSECRATION (2023) Movie Trailer 2: Jena Malone khám phá ra vụ giết người, báng bổ và quá khứ của cô khi đến thăm một Tu viện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *