Cưỡng chế thu hồi đất 4 cá nhân chiếm dụng trái phép khu vực cánh đồng Linh

Rate this post

Thực hiện Công văn số 4766 / UBND-ĐC1 của UBND Thành phố ngày 11/8/2022 về việc đồng ý chủ trương cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, cưỡng chế thi hành quyết định khắc phục hậu quả đối với vùng bị ảnh hưởng. trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi.

Phó Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền Lê Chương cho biết, Dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi đã được UBND TP. Điều chỉnh lần 3 tại Quyết định số 2329 / QĐ-UBND ngày 17/8/2021 với diện tích 8,5 ha, gồm các hạng mục: Tuyến đường Đông Khê 2, hạ tầng kỹ thuật đô thị trên tuyến, trồng cây xanh và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư. Đây là dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng, nhằm củng cố mạng lưới giao thông, mỹ quan đô thị và đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Thời gian qua, UBND quận Ngô Quyền đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Đến nay, vẫn còn một số hạng mục của dự án chưa hoàn thành do một số hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, cụ thể: Khu tái định cư 2,1ha, khu hạ tầng kỹ thuật vòng xoay An Đà.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đến ngày 5/9/2022, trên địa bàn huyện vẫn còn 17 hộ dân bị thu hồi đất để thực hiện dự án chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng với diện tích 1.577 m2. .

UBND quận yêu cầu: 17 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Đông Khê 2 (giai đoạn 1), đoạn từ nút giao Nguyễn Bỉnh Khiêm – Văn Cao đến đường Lê Lợi. thực hiện các quyết định thu hồi đất, khẩn trương nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng đúng quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo việc lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất của các hộ dân và xử lý vi phạm hành chính theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các hộ dân; Trong quá trình triển khai, đã lấy ý kiến ​​của các sở, ban, ngành TP.

Ngoài ra, còn có 04 cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về đất với diện tích 277,4m2 tại khu vực cánh đồng Linh, phường Đằng Giang chưa khắc phục hậu quả trả lại phần đất đã chiếm dụng trái phép.

UBND huyện đã tổ chức nhiều lần tuyên truyền, vận động, đối thoại và trả lời kiến ​​nghị của 04 hộ dân nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa chấp hành bàn giao mặt bằng cho huyện.

Việc 04 hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng cho huyện đã ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.

UBND quận đã thông báo cho 04 cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về đất đai tại khu vực cánh đồng Linh, phường Đằng Giang khẩn trương chấp hành các Quyết định buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính tại hiện trường. diện tích đất, khôi phục hiện trạng khu vực lấn chiếm.

Để đảm bảo trật tự kỷ cương đô thị trên địa bàn và đẩy nhanh công tác GPMB thực hiện Dự án, UBND quận Ngô Quyền đã ban hành các Quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thực hiện các biện pháp cưỡng chế. khắc phục hậu quả đối với 04 hộ chưa chấp hành; phê duyệt Phương án cưỡng chế theo quy định.

Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo xin chủ trương của thành phố và đã được UBND quận Ngô Quyền đồng ý cho triển khai cưỡng chế đối với từng trường hợp riêng lẻ.

Hiện cả hệ thống chính trị từ quận đến phường tiếp tục tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại với 04 hộ dân trước khi tổ chức cưỡng chế.

Trường hợp 04 hộ vẫn không chấp hành, UBND huyện sẽ tổ chức cưỡng chế theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *