Đấu giá quyền sử dụng 12 khu đất tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai

Rate this post

1. Loại nội dung:

Bán đấu giá


2. Tên đơn vị đấu giá:

Công ty hợp danh đấu giá Hòa Bình


3. Địa chỉ đơn vị đấu giá:

Số nhà 048 đường Quy Hòa, phường Kim Tân, TP. Lào Cai


4. Địa điểm đấu giá:

Hội trường tầng 5 nhà một cửa liên thông, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai


5. Tên đơn vị có tài sản:

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng


6. Địa chỉ của đơn vị có tài sản:

Tầng 3, nhà liên kế, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng


7. Nội dung tài sản bán:

Đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 12 khu đất tại Khu hạ tầng kỹ thuật bãi sau tả ngạn sông Hồng, thị trấn Phố Lu và khu hạ tầng kỹ thuật trung tâm xã Sơn Hải, xã An Thôn Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị; Đất ở quê; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.


8. Thời gian bán hồ sơ

từ: ngày 12 tháng 9 năm 2022 07:00 đến: ngày 26 tháng 9 năm 2022 17:00


9. Thời gian xem tài sản

từ: 14 tháng 9 năm 2022 07:00 đến: 15 tháng 9 năm 2022 17:00


10. Thời gian đấu giá:

29-09-2022 08:30


11. Số điện thoại liên hệ:

0214 3.840.683 – 0835456299 – 0913016275


12. Địa chỉ Email:

[email protected]


13. Mã chuyển khoản:

hoabinh090709


14. Danh sách các tập tin đính kèm:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *