DC Comics tháng 5 năm 2023 Những kẻ tiết lộ lời cầu hôn tiết lộ bản cover Shazam #1 tuyệt đẹp của Dan Mora! – Xung bên trong

Rate this post

DC Comics tháng 5 năm 2023 Những kẻ tiết lộ lời cầu hôn tiết lộ bản cover Shazam #1 tuyệt đẹp của Dan Mora!

Shazam-logo-450Dawn of DC bao gồm một loạt Shazam mới.

Bình minh của DC 2023 lịch trình 2

Nó được viết bởi Mark Waid với nghệ sĩ Dan Mora.

Shazam #1 Instagram Dan Mora

Dan Mora đã tiết lộ trên phương tiện truyền thông xã hội của mình ảnh bìa Shazam #1.

Shazam #1 Dan Mora cho Dawn of DC

Bạn nói gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *