Dead Space 2023: Video về trò chơi và vũ khí PS5

Rate this post

Dưới đây là phiên bản 2023 của trò chơi trên PS5 cũng như một số vũ khí đang hoạt động.

Đồ tể.

(Tôi đã không nhìn nơi tôi sẽ đi với cái này).

súng phun lửa

 

chùm máy nén

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *