Đối mặt với hàng loạt trường hợp ngoại lệ từ kiểm toán, Danameco nói gì?

Rate this post

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã được soát xét, CTCP Y tế Danameco (HNX: DNM) ghi nhận khoản lãi sau thuế 25,5 tỷ đồng. Trong khi, trước soát xét, doanh nghiệp báo doanh thu gần 197 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 13 tỷ đồng.

Đối mặt với hàng loạt trường hợp ngoại lệ từ kiểm toán, Danameco nói gì?  - Ảnh 1.

Sau khi soát xét báo cáo tài chính bán niên, Danameco chuyển từ lãi sang lỗ hàng chục tỷ đồng và bị đơn vị kiểm toán đưa ra hàng loạt trường hợp ngoại lệ.

Cụ thể, về khoản mục thay đổi sau soát xét, doanh thu của Danameco giảm 3,2% so với báo cáo tự lập xuống 190,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 22,6% lên 186,4 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp sau soát xét giảm 90,6% xuống 4,2 tỷ đồng. Các khoản chi phí của đơn vị này cũng tăng sau soát xét khiến doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ 25,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

Lý giải về khoản lỗ nửa đầu năm nay, phía Danameco cho biết, sau thời điểm xảy ra dịch COVID-19, các khách hàng quốc tế muốn tìm nhà cung cấp tiềm năng để sản xuất vật tư y tế. Vì vậy, công ty Danameco đã tập trung đầu tư mở rộng nhà xưởng để đẩy mạnh sản xuất khiến giá vốn tăng cao.

Không chỉ chuyển từ lãi thành lỗ sau soát xét, doanh nghiệp sản xuất khẩu trang này còn bị đơn vị kiểm toán đưa ra hàng loạt trường hợp ngoại lệ, cụ thể:

Người đầu tiên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm nay bao gồm giá vốn hàng bán lên tới hơn 6 tỷ đồng. Do khả năng tiếp cận hạn chế, kiểm toán viên không thể đưa ra kết luận về các giao dịch này và ảnh hưởng của chúng đến các khoản mục liên quan.

Thứ hai, Tại thời điểm soát xét 6 tháng đầu năm 2022, Danameco chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ kế toán liên quan đến một số khoản doanh thu 6 tháng đầu năm với giá trị 2,1 tỷ đồng.

Thứ ba, về hàng tồn kho và nợ phải trả. Tại thời điểm 30/6/2022, báo cáo tài chính đang ghi nhận giá trị hàng tồn kho của linh kiện máy thở và công nợ tương ứng với nhà cung cấp cùng số tiền gần 9 tỷ đồng. Kiểm toán không có cơ sở để đưa ra ý kiến ​​về tính đầy đủ của các hàng tồn kho này và ảnh hưởng của các khoản mục liên quan tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 đến tính khả dụng của hàng tồn kho và các khoản nợ liên quan tại ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Bên cạnh đó, tháng 6/2022, Công ty tạm nhập hàng hóa và ghi nhận phải trả người bán với số tiền là 28,4 tỷ đồng. Các hóa đơn mua hàng tương ứng được lập vào tháng 8/2022, Công ty đã ghi nhận phiếu nhập kho của toàn bộ số hàng trên và ghi vào giá vốn vào tháng 6/2022 nhưng đối tượng kiểm toán chưa cung cấp. phiếu giao hàng liên quan đến hàng tồn kho này.

Ngoài ra, Kiểm toán viên không được cung cấp bất kỳ tài liệu kế toán nào làm căn cứ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho và ghi giảm giá vốn hàng bán cùng số tiền gần 7 tỷ đồng. Sau khi hoàn nhập dự phòng, số dư khoản mục “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” tại ngày 30/06/2022 là hơn 1,74 tỷ đồng. Việc hoàn nhập các khoản dự phòng khi không có cơ sở là không phù hợp với quy định của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ Tư, Công ty đã ghi nhận vào Thu nhập khác (số tiền gần 2,5 tỷ đồng) trong 6 tháng đầu năm 2022. Kiểm toán viên chưa được cung cấp tài liệu kế toán làm căn cứ ghi nhận thu nhập. đây. Do đó, chưa đủ căn cứ để đưa ra kết luận về tính đúng đắn của các khoản thu nhập nêu trên cũng như ảnh hưởng của chúng đối với các khoản liên quan.

thứ năm, đơn vị kiểm toán từ chối xác định tồn tại tài sản là máy móc thiết bị (nguyên giá 37 tỷ đồng) đang được công ty sử dụng cho các hoạt động liên kết với Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên. Kiểm toán viên không được cung cấp biên bản bàn giao tài sản liên kết, tài liệu kế toán liên quan đến việc phân chia kết quả năm và các hồ sơ khác có liên quan.

Theo đơn vị kiểm toán, căn cứ báo cáo tài chính các năm 2020 và 2021, toàn bộ chi phí khấu hao của khối tài sản trên là 13 tỷ đồng, đã được phản ánh vào kết quả kinh doanh các năm tương ứng. của công ty mà không ghi nhận tác giả của bên liên kết. Riêng chi phí khấu hao 6 tháng đầu năm 2022 của số tài sản này, công ty chưa thực hiện trích (ước tính khoảng 2 tỷ đồng). Công ty chưa ghi nhận kết quả (lãi lỗ) từ các hoạt động nêu trên từ năm 2020 đến nay.

Thứ sáu, tại ngày 30/6/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là hơn 2,57 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 28/6/2022 với số tiền hơn 8,75 đồng (tương ứng 875.465 cổ phiếu), vượt lợi nhuận sau thuế được phân bổ. phân phối là hơn 6,18 tỷ đồng.

Đối mặt với hàng loạt trường hợp ngoại lệ từ kiểm toán, Danameco nói gì?  - Ảnh 2.

Cổ phiếu DNM đã giảm 64% kể từ cuối tháng 3/2022.

Và lời giải thích từ Danameco

Với hàng loạt trường hợp ngoại lệ nêu trên, mới đây, Danameco cũng đã có văn bản giải trình. Về ý kiến ​​thứ nhất, Danameco cho rằng đây là chi phí doanh thu liên quan đến hợp đồng năm 2021, do đặc thù của hợp đồng không thể gia hạn. Vì vậy, khi sắp hết hợp đồng, các bệnh viện sẽ mở đơn hàng với số lượng lớn để tích trữ hàng hóa thay vì phải chờ hợp đồng đấu thầu tiếp theo. Do đó, Danameco buộc phải xuất hóa đơn trước để kết thúc hợp đồng và giao hóa đơn cho người mua (các bệnh viện) để làm thủ tục thanh toán.

Về ý kiến ​​thứ hai, Danameco giải thích do thời gian gấp rút hoàn thành báo cáo tài chính bán niên 2022 cộng với việc cán bộ cũ thôi việc nên doanh nghiệp không kịp bổ sung hồ sơ. Tuy nhiên, việc công ty có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và hiện đang được lưu giữ để làm bằng chứng cho việc ghi nhận doanh thu và giá vốn tương ứng.

Về việc loại trừ hàng tồn kho và công nợ liên quan đến giá trị hàng tồn kho gần 9 tỷ đồng, Danameco cho biết công ty đã kiểm tra và xuất toàn bộ số lượng còn lại để giao cho khách hàng trong tháng 6. Năm 2022. Tại thời điểm kiểm toán, Danameco không thu thập được chữ ký trên phiếu xuất kho để bổ sung kiểm toán, nhưng đến nay đã hoàn thiện toàn bộ hồ sơ lưu trữ theo quy định.

Về khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” tại ngày 30/06/2022 là hơn 1,7 tỷ đồng; Tại thời điểm 31/12/2021, công ty có khoản đánh giá và trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 8,7 tỷ đồng và đã được công ty Danameco bổ sung cho Công ty TNHH Kiểm toán – Định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

Về ý kiến ​​thứ tư, theo Danameco, chênh lệch số tiền phải nộp BHXH giữa sổ sách và thông báo của cơ quan BHXH hơn 1,3 tỷ đồng so với các năm trước nên công ty đã điều chỉnh phần sai. sai sót này trong năm sai sót được phát hiện làm tăng thu nhập khác.

Đối với ý kiến ​​thứ 5, Danameco giải thích, một số máy móc thiết bị có nguyên giá hơn 37 tỷ đồng đang được Công ty sử dụng cho các hoạt động liên kết theo hợp đồng liên kết với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Theo Hợp đồng, hàng quý, hai bên sẽ quyết toán doanh thu, chi phí và thanh toán lợi nhuận cho các bên trên cơ sở doanh thu và chi phí phát sinh từ việc liên kết này, bao gồm cả việc phân chia chi phí. Khấu hao từ máy móc thiết bị trên.

Tuy nhiên, căn cứ vào báo cáo tài chính các năm 2020 và 2021, toàn bộ chi phí khấu hao của khối tài sản trên là hơn 13 tỷ đồng, đã được phản ánh vào kết quả kinh doanh các năm tương ứng của Công ty. mà không cần ghi công cho bên liên kết.

“Tính đến thời điểm hiện tại, khoản đầu tư cho hoạt động này chưa tạo ra đồng doanh thu nào. Về chi phí, Danameco đang tạm ứng trước các khoản chi phí liên quan đến hoạt động này, sau khi tạo ra doanh thu và lợi nhuận, Danameco sẽ điều chỉnh và thu hồi các khoản chi phí tương ứng mà Danameco đã có Danameco giải thích.

Trên thị trường, cổ phiếu của doanh nghiệp y tế DNM vẫn đang có xu hướng điều chỉnh giảm và đặc biệt là giảm sâu so với mức đỉnh đạt được trong 6 tháng qua là 63.300 đồng / cổ phiếu. DNM đã có một phiên xanh bất chấp thông tin tiêu cực về việc điều chỉnh BCTC bán niên sau kiểm toán và hiện đang giao dịch ở mức 22,5. Tuy nhiên, việc thêm DNM vào danh sách không được phép giao dịch ký quỹ chắc chắn sẽ là hạn chế khiến DNM khó có thể bật mạnh trở lại. Điều này cũng được cho là cần thiết để đảm bảo rằng DNM nói riêng và các doanh nghiệp niêm yết sẽ tập trung tuân thủ công bố thông tin đầy đủ và định kỳ theo quy định, đồng thời doanh nghiệp cũng sẽ chịu áp lực từ cổ đông. về lợi nhuận sau thuế vượt quá là số âm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *