Đối thoại với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương với Ea Pốk. Công ty cổ phần cà phê

Rate this post

Chú thích ảnh
Cảnh đối thoại.

Tại buổi đối thoại, đại diện 46 hộ dân đã đề xuất 16 ý kiến, kiến ​​nghị với các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk. Các ý kiến, kiến ​​nghị chủ yếu xoay quanh các nội dung: Yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi hơn 40,3 ha đất đang giao cho Công ty để giao cho người dân tự sản xuất; Phương án giao khoán của Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk thực hiện thời gian qua quá cao trong khi vườn cây ngày càng già cỗi, chi phí sản xuất cao khiến nông dân không có thu nhập; thay đổi kế hoạch, mô hình sản xuất …

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến ​​nghị của các hộ dân, đại diện các sở, ban, ngành, UBND huyện Cư M’gar và Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk đã giải đáp, phân tích rõ các quy định của pháp luật. trong quản lý đất đai ở địa phương; sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; kế hoạch giao khoán, kế hoạch sản xuất … của công ty để các hộ dân – đồng thời là nhà vườn nhận khoán nắm rõ và thực hiện.

Đối với kiến ​​nghị trả lại 40,3 ha đất ở Buôn Làng cho nông dân tự sản xuất, UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định là không có cơ sở. Bởi lẽ, khu đất này nằm trong diện tích đất trước đây được UBND tỉnh giao cho Nông trường cà phê Ea Pốk (nay là Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk) quản lý theo Quyết định 199 / QĐ-UB ngày 22/11/1976. Khu đất này. khu đất thuộc sở hữu Nhà nước, diện tích 692,79 ha được UBND tỉnh Đắk Lắk cho Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk thuê tại Quyết định 3389 / QĐ-UBND ngày 12/11/2019, theo Quyết định 3389 / QĐ-UBND. ngày 12 tháng 11 năm 2019. Phương án sử dụng đất của Công ty đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2228 / QĐ- UBND ngày 22/8/2017 và Quyết định số 2707 / QĐ-UBND ngày 23/9/2019 khi cổ phần đã được sắp xếp. theo Nghị định số 118 / NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Khu đất này đã được UBND tỉnh Đắk Lắk cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DA 385947 ngày 13/7/2021.

Hàng năm, Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk đều nộp tiền thuê đất cho Nhà nước. Do đó, việc sử dụng diện tích đất nêu trên để sản xuất kinh doanh là thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty và hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật. Vì vậy, không có cơ sở để các hộ dân yêu cầu Công ty trả lại đất cho người dân tự sản xuất.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà kết luận buổi đối thoại.

Kết luận buổi đối thoại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà khẳng định: Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của tỉnh Đắk Lắk luôn quan tâm sâu sát và có nhiều chính sách ưu tiên phát triển. kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của các buôn làng dân tộc thiểu số của tỉnh, trong đó có Buôn Làng không ngừng được nâng cao. Việc đối thoại với các hộ dân diễn ra công khai. Các ý kiến ​​nêu ra đã được giải đáp thẳng thắn. Chính quyền các cấp và Công ty Cổ phần Cà phê Ea Pốk luôn cầu thị, lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, kiến ​​nghị của người dân, luôn đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Để giải quyết thỏa đáng những kiến ​​nghị của người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tuấn Hà đề nghị, Công ty CP Cà phê Ea Pốk cần cầu thị hơn nữa, tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân. người dân Buôn Làng nói riêng và cán bộ công nhân viên trong công ty nói chung. Trong đó xét về đời sống, phương thức hợp đồng, các chế độ, chính sách, đặc biệt ưu tiên người dân tộc thiểu số tại chỗ, những người lao động có nhiều đóng góp, cống hiến cho Công ty trong thời gian qua. Khi công ty chuyển sang mô hình mới, kế hoạch hợp đồng mới cần có những bước đi phù hợp, thảo luận và giải thích cặn kẽ cho mọi người hiểu. Cùng với đó, Công ty phải ổn định tâm lý, tạo niềm tin, cho các hộ nhận khoán; xem xét lại hợp đồng đã ký trước đó để có sự tính toán lại tỷ lệ phân bổ hợp lý.

Ông Nguyễn Tuấn Hà đề nghị Sở NN & PTNT chỉ đạo Phòng NN và Trung tâm Khuyến nông huyện tuyên truyền cho người dân về việc chuyển đổi phương án sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật. tìm hiểu kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đối với huyện Cư M’gar, cần tiếp thu các ý kiến ​​của người dân, rà soát các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, có câu trả lời thỏa đáng cho người dân. Đối với những trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số thực sự thiếu đất sản xuất cần rà soát, tính toán kỹ phương án giao đất cho họ. UBND huyện cũng cần hỗ trợ hết sức để Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk yên tâm sản xuất, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các hộ dân thực hiện đúng quy định của pháp luật, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng kích động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Hỗ trợ phương án sản xuất của Công ty để ổn định sản xuất, giải quyết việc làm, hài hòa lợi ích để cùng nhau phát triển, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *