GAMEBREAKING Lỗi Wardstone (Đã sửa 11.20) Mới nhất

Rate this post

GAMEBREAKING Lỗi Wardstone (Đã sửa 11.20) Mới nhất

5. Liên kết tải xuống

GAMEBREAKING Lỗi Wardstone (Đã sửa 11.20)

Điều này đã được khắc phục kể từ đó, nhưng một cú đá vô cực khác vẫn đang hoạt động, một ca khúc nổi loạn: chủ đề Yumis.

GAMEBREAKING Lỗi Wardstone (Đã sửa 11.20) “, Lấy từ nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YDw2HjYZZTg

Thẻ: #GAMEBREAKING #Wardstone #Bug #Fixed

Từ khóa: sửa lỗi, liên minh huyền thoại, lol, lỗi lol, vandiril, lỗi, trục trặc, phá game, lỗi phá game, sửa lỗi, Gragas, Wardstone, bản vá 11.20, trò chơi bạo loạn, liên minh

5. Liên kết tải xuống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *